Arxiu Municipal

El Servei d’Arxiu Municipal és responsable de la salvaguarda, l'organització, la gestió i la divulgació dels documents generats i rebuts per l’Ajuntament de Calldetenes fins a l’actualitat. Custodia, també, fons i col•leccions documentals de particulars, associacions i empreses vinculades al municipi. 

Com a servei públic és un element bàsic de suport a la gestió municipal, una plataforma d’informació i documentació a disposició de l’Ajuntament i de la ciutadania. Té com a missió la protecció i la recuperació del patrimoni documental del municipi. 

El Servei d’Arxiu ofereix informació documental i bibliogràfica sobre Calldetenes, consulta de documents (amb excepció dels que estan subjectes a restricció legal), suport a la recerca, assessorament sobre tractament de la documentació, activitats pedagògiques i col•laboració en iniciatives de difusió del patrimoni del municipi.

Darrera actualització: 11.10.2018 | 14:25