Pressupostos i plantilles

El pressupost municipal és l'eina bàsica de gestió dels recursos municipals. Es correspon a l’expressió xifrada conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’entitat, i dels drets que es preveu que es liquidaran durant l’exercici.

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

També podeu consultar la informació del pressupost en forma de gràfics al Portal de Transparència.

Darrera actualització: 23.11.2023 | 12:04