Relació de llocs de treball i retribucions

La relació de llocs de treball és l'instrument tècnic que permet l'ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Inclou tots els llocs de treball de funcionaris, i de personal laboral i eventual, independentment de si estan o no pressupostats. 

Podeu consultar la RLT i les retribucions del personal a l'enllaç adjunt. 

L'Ajuntament de Calldetenes no té personal directiu, càrrecs de confiança ni assessors dels grups polítics contractats. 

Darrera actualització: 30.03.2022 | 14:31
Darrera actualització: 30.03.2022 | 14:31