Ordenances Fiscals i calendari

En els enllaços adjunts a aquesta pàgina trobareu les ordenances fiscals publicades al BOPB i les vigents, així com el calendari fiscal. 

L’Ajuntament té delegada la recaptació dels seus impostos en l'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), un organisme autònom local de la Diputació de Barcelona que du a terme la gestió i la recaptació d'ingressos de dret públic de diversos municipis de la província.

Al web de l'ORGT podeu gestionar diversos tràmits en relació amb els impostos municipals.

 

Per a informació presencial o telefònica, us heu de dirigir a l'oficina de Vic de l'ORGT:

  • Carrer Historiador Raimon Abadal, 5 3r (El Sucre), 08500 Vic
  • Tel: 934 729 200
  • Horari: De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h hores

 

Darrera actualització: 18.02.2022 | 12:43
Darrera actualització: 18.02.2022 | 12:43