Rendició de comptes

Accions realitzades del Pla de Govern

Durant l'any 2023 s'han dut a terme tres grans accions en el municipi, en el marc del Pla de Govern i les prioritats polítiques expressades durant el mandat.

  • Projecte de re urbanització del Carrer Gran.
  • Projecte POUM.
  • Projecte de reforma del Casal Parroquial com a casal de la Gent Gran.
Darrera actualització: 29.12.2023 | 14:30
Darrera actualització: 29.12.2023 | 14:30