Comptes generals

Les entitats locals, a l’acabament de l’exercici pressupostari, han de formar el compte general que ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari.

A l'enllaç del marge, podeu consultar la informació tramesa per l'Ajuntament de Calldetenes a la Sindicatura de Comptes de Catalunya en relació al compte general de cada exercici pressupostari. 

 • Compte General 2021

  Documentació relativa al Compte General 2021, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes. 

 • Compte General 2020

  Documentació relativa al Compte General 2020, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes. 

 • Compte General 2019

  Documentació relativa al Compte General 2019, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 5 d'octubre de 2020. 

 • Compte General 2018

  Documentació relativa al Compte General 2018, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 7 d'octubre de 2019. 

 • Compte General 2017

  Documentació relativa al Compte General 2017, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 23 de juliol de 2018. 

 • Comptes Generals 2016 i anteriors

  Podeu consultar la informació a l'enllaç adjunt. 

Darrera actualització: 26.07.2021 | 14:59
Darrera actualització: 26.07.2021 | 14:59