Compte General 2017

Documentació relativa al Compte General 2017, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 23 de juliol de 2018. 

Podeu consultar el resum de la informació del Compte General 2017 tramès a la Sindicatura de Comptes, a l'enllaç adjunt. 

Darrera actualització: 27.07.2021 | 12:58