Compte General 2018

Documentació relativa al Compte General 2018, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 7 d'octubre de 2019. 

Podeu consultar el resum de la informació del Compte General 2018 tramès a la Sindicatura de Comptes, a l'enllaç adjunt. 

Darrera actualització: 27.07.2021 | 12:56