Compte General 2019

Documentació relativa al Compte General 2019, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 5 d'octubre de 2020. 

Podeu consultar el resum de la informació del Compte General 2019 tramès a la Sindicatura de Comptes, a l'enllaç adjunt. 

Darrera actualització: 27.07.2021 | 12:39