Transparència

Informació sobre transparència

Transparència: l’acció proactiva de l’Administració de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d’actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la manera que resulti més comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en els assumptes públics.

La informació que teniu disponible al portal e transparència de l'ajuntament s'estructura en 4 grans àmbits, que són els següetns: 

Dret d'accés a la informació pública

El dret d'accés a la informació pública és el dret subjectiu que tenen les persones per a sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i les condicions regulats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. És un dret que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir a través dels portals de transparència, d’acord amb les exigències de publicitat activa que estableix aquesta llei.

Podeu fer la sol·licud telemàticament a través del portal de tràmits o presencialment a les oficines municipals. 

Darrera actualització: 19.03.2024 | 12:22
Darrera actualització: 19.03.2024 | 12:22