Arxiu Municipal

El Servei d’Arxiu Municipal (SAM) de Calldetenes, amb el suport de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona, s'encarrega de la gestió, el tractament, l'organització, la conservació i la difusió de tota la documentació que genera l'Ajuntament en l'exercici de les seves funcions i competències. El SAM també s'ocupa de la documentació de les persones físiques o jurídiques que han fet donacions o cessions dels seus fons, per tal de posar-la a l'abast de la població

Serveis que ofereix

  • Consulta de fons
  • Reprografia Assessorament a arxius d'entitats i associacions
  • Suport a la investigació Visites per a escoles

Funcions del servei 

  • Correspon al SAM l'administració del Sistema de Gestió Documental (SGD), promoure’n la implantació per part de l’Ajuntament, així com la seva actualització i millora, amb el suport dels nivells a qui l’organigrama de la corporació atribueixi facultats organitzatives i tècniques.
  • Garantir l’accés a la informació per part dels particulars en relació als documents que estiguin sota la seva responsabilitat directe, tot respectant el dret a la intimitat i altres drets protegits per l’ordenament.
  • La salvaguarda del patrimoni documental del municipi.
  • L’aplicació de criteris d’avaluació i tria de la documentació.
  • La participació en l’adequació permanent de la Corporació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal. L’assessorament a la Corporació en tots els aspectes relatius al tractament de la informació i els documents.
  • El tractament arxivístic dels documents.
  • La gestió de l’equipament i instal·lacions de l’Arxiu Municipal

Per a més informació podeu trucar a l'Ajuntament o bé enviar un correu electrònic. 

Pl. de l'Onze de setembre, s/n - 08519 Calldetenes - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Ajuntament de Calldetenes
Telèfon: 93 886 31 05
Adreça electrònica: calldetenes@diba.cat
Horari:  
dimarts, dimecres i dijous de 10:00 a 14:00
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 07.06.2022 | 09:39