Implantació dels cubells xipats per la recollida selectiva

Per continuar millorant les xifres de reciclatge,al mes de juny de 2021 es va implementar el porta a porta tecnològic per a la recollida de la matèria orgànica. 

El PaP tecnològic consisteix en posar un xip al cubell per identificar si els habitants participen o no del sistema de recollida porta a porta, de quina manera i les incidències que es produeixen. Amb aquesta informació es poden dissenyar campanyes específiques per a usuaris que no utilitzen el servei. D’altra banda, un objectiu a mitjà termini és poder tenir una taxa de pagament per participació més justa, i beneficiar als veïns i veïnes que reciclen bé. 

Els nous cubells per a l'orgànica, gratuïts, es van repartir al vestíbul de l'Ajuntament del 10 al 18 de juny de 2021. Si necessiteu el cubell, podeu recollir-lo a les oficines municipals (porteu completat el formulari adjunt).

A partir del 5 de juliol de 2021, l’ús d’aquest cubell amb xip és obligatori per treure la fracció orgànica (restes de menjar i vegetals) amb les bosses compostables lligades a dins. La recollida de les altres fraccions (multiproducte, rebuig i vidre) es continua fent com fins ara. Per a les cases disseminades tampoc hi haurà canvis i es pot seguir utilitzant les àrees de contenidors tancades com fins ara. 

Per als contenidors de gespa i els contenidors dels comerços i empreses, des de Recollida de Residus d'Osona es posaran en contacte directament per tal d'instal·lar-hi un xip. 

 

Darrera actualització: 03.06.2022 | 14:00