Serveis

L’Ajuntament actua per atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania, amb la voluntat d'oferir el màxim de serveis que comporta viure en qualsevol col·lectivitat organitzada. 

Els serveis que presta un ajuntament han d'actuar sobre la base dels principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Tot i que no hi ha aprovada cap Carta de Serveis, aquest és el nostre compromís per a la millora i el desenvolupament del nostre municipi. 

A continuació podeu consultar el CATÀLEG DE SERVEIS prestats des d'aquest ajuntament.

Els ciutadans tenen el dret de fer propostes d’actuació o millora, queixes i suggeriments amb relació al funcionament dels serveis públics, podeu fer-ho a través del formulari que trobareu als enllaços o a través d'una instància genèrica.

En la documentació adjunta, podeu consultar un resum de les queixes i suggeriments que s'han presentat durant el darrer any, 

Darrera actualització: 08.01.2024 | 13:18
Darrera actualització: 08.01.2024 | 13:18