Crònica del Ple Ordinari del 7 de juny de 2021

Dijous, 10 de de juny de 2021 a les 00:00

Podeu llegir el desenvolupament de la sessió ordinària del Ple del mes de juny, o visualitzar-la  completa al canal de Youtube.

Un cop aprovada l’acta de la sessió anterior, es va procedir a donar compte dels Decrets d’alcaldia i de les factures del darrer període, i es va entrar a l’ordre del dia amb la dació de compte del Segell Infoparticipa a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local, atorgat a l’Ajuntament de Calldetenes amb una puntuació d’un 85 %. El distintiu reconeix les bones pràctiques en transparència i qualitat dels webs de les administracions públiques.

En el següent punt es va donar compte de la relació de recursos concedits en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021-2023 (Xarxa de Governs Locals 2021) de la Diputació de Barcelona. Els recursos econòmics sumen un total 171.655,32 € per a tots els àmbits municipals, a més a més dels recursos materials i tècnics que també s’han concedit.  

A continuació, es va donar compte del contingut de dues sentències. La primera, relativa a la revocació de la subvenció PUOSC Pavelló Municipal, és la sentència núm. 1583/2021 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Des d’alcaldia es va informar que aquesta “és una notícia dolenta per a l’Ajuntament, que ja s’havia anticipat però ara s’ha concretat” i implica la devolució de les subvencions atorgades en el marc del PUOSC del 2009 i 2011 per incompliment de termini en l’execució de les obres. Des de la regidoria d’Urbanisme, es va explicar que “amb l’entrada al govern es van demanar pròrrogues per poder acabar el pavelló, però en aquells anys no es podia demanar més finançament i la prioritat era acabar l’institut”. D’altra banda, també hi havia una descompensació entre el cost real de l’obra, el cost calculat del projecte i el cost de l’obra executada. Tot i que la subvenció es va destinar al pavelló, les bases especifiquen que cal complir uns terminis d’execució d’obra que no es van complir.  

En relació amb aquest tema i en punts posteriors de l’ordre del dia, es va aprovar l’operació de préstec a través del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona, amb els vots en contra d’ERC, i la corresponent modificació de crèdit, per tal de fer front a la devolució de la subvenció.

Pel que fa al contenciós amb l’empresa Servià Cantó, es va donar compte de la no acceptació del recurs de reposició interposat contra la Sentència núm. 1245/20, de 8 de maig, del Tribunal Superior de Catalunya. El recurs fa referència als interessos de demora, ja que es considerava que l’empresa no tenia dret a cobrar-los per haver-se acollit al pagament de proveïdors del “Pla Rajoy”. Ara es continuarà el procés interposant una sol·licitud de la nul·litat de les actuacions pel fet que les dues sentències dictades no donen el mateix preu de l’obra de la urbanització del Torrental.

En el context de les dues sentències debatudes en els punts anteriors, des de l’oposició es va demanar la dimissió de l’alcalde i del regidor d’Urbanisme “per incompetència i mala gestió”.

Seguidament, es va aprovar el projecte d’obres per a la instal·lació d’un sistema de plaques fotovoltaiques d’autoconsum per a l’Ajuntament i l’Auditori Teatre. Aquest és un projecte mancomunat amb altres ajuntaments i coordinat per la Diputació de Barcelona, i en el cas de Calldetenes preveu instal·lar 38 plaques amb una garantia de 25 anys. El cost de l’actuació és de 13.622 € i està subvencionat des dels fons FEDER, i ha d’estar en funcionament a l’abril del 2022.

En el desè punt, amb els vots en contra d’ERC, es va aprovar l’estimació parcial de les al·legacions presentades per l’empresa davant la imposició de penalitats per la demora en l’execució del contracte d’obra del pavelló. Es desestimen les al·legacions de l’ascensor i la façana sud, tal com s’exposa a l’informa tècnic.

També es va aprovar la modificació de crèdit 3, per poder fer front a les inversions dels acabats del pavelló, del nou parc infantil o els interessos de la sentència, entre d’altres. En aquest sentit, per tal de renovar el parc de davant de la plaça Armand Quintana, es va aprovar l’adhesió a l’acord marc de l’ACM per a la contractació de la compra de la nova instal·lació.

Finalment, es va debatre la moció del Sindicat d’Estalvi de Catalunya en contra dels tancaments oficines BBVA. Tal com va explicar el regidor de Serveis, aquesta moció es va rebre a través de l’Associació Catalana de Municipis i dona suport als municipis petits que es queden sense oficina, al personal que es pot quedar sense lloc de treball i als veïns i veïnes amb dificultats de mobilitat o amb dificultats per accedir a eines informàtiques.  

Ja en el torn de preguntes i informacions entre regidors i regidores es va exposar:

-          les millores que s’han portat a terme als vestidors del camp de futbol i a la piscina.

-          L’obertura de la piscina d’estiu el proper diumenge 20 de juny.

-          la posada en marxa del procés de pressupostos participatius, amb recollida de propostes fins al 27 de juny, i el procés per proposar noms per al pavelló.

-          l’ajornament de l’acte de presentació de l’Espai per al record Covid-19 al proper diumenge 20 de juny (en cas de pluja es celebrarà a l’Auditori Teatre Calldetenes).

-          l’atorgament d’una subvenció de 40.000 € per part de la Diputació de Barcelona, per a la reforma i millora d’equipaments culturals.

-          la celebració de la mesa negociadora del calendari laboral dels treballadors i de la mesa de negociació per al conveni laboral.

Darrera actualització: 10.06.2021 | 15:03