Crònica del ple ordinari de 2 de maig de 2022

Dimarts, 3 de de maig de 2022 a les 00:00

Els regidors Enric Godó i Ignasi Tañà passen a ser regidors no adscrits després de l’abandó voluntari del grup Poble en Marxa – Amunt Calldetenes; punt que es va incorporar com a afer sobrevingut al Ple.

Un cop aprovades les actes de les sessions anteriors, es va passar a donar compte dels decrets d’alcaldia i de les factures del darrer període, responen a les preguntes plantejades des del grup Calldetenes present i futur – ERC sobre contractes menors de diversos serveis.

Seguidament, es va passar als punts de caire econòmic donant compte del període mig de pagament, que és de 10,39 dies per al primer trimestre, i amb l’aprovació de dues modificacions de crèdit, principalment per incorporació de majors ingressos per la participació de tributs de l’Estat. En aquest sentit, se suplementen inversions com l’adequació del local polivalent destinat a l’Esplai, les reformes de l’escola bressol o el Festival d’Arts al Carrer, entre d’altres.  

En el vuitè punt, es van aprovar inicialment les bases per a l’atorgament de subvencions a les entitats per a l’exercici 2022. Les bases reguladores segueixen la línia de les anteriors convocatòries amb una partida de 22.000 €. El període per presentar la sol·licitud quedarà obert un cop finalitzat els 20 dies d’exposició pública de les bases.

A continuació es va aprovar la bonificació del 100 % del preu de lloguer de l’Auditori Teatre Calldetenes, per a l’acte de presentació de la coral de l’Escola Sant Marc pel dia 10 de juny.

Tot seguit, es va aprovar amb el vots en contra de l’oposició, el conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per la millora en l’abastament d’aigua en alta d’Osona Sud. A través d’aquest conveni, que suposa un cost per l’ajuntament de 24.789,13 € distribuïts entre el 2022 i el 2023, es portarà a terme la construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua tractada al costat de l’actual dipòsit de Sant Marc, amb la finalitat de disposar de més capacitat d’emmagatzematge per garantir el subministrament i reduir les possibilitats de desabastament; i la instal·lació d’analitzadors en continu als punts d’entrega per tal de disposar de valors en continua del clor i/o altres paràmetres de l’aigua subministrada als municipis. Les obres es financen a través de les subvencions concedides per l’ACA i de l’aportació dels ajuntaments de la comarca. La part que correspon els municipis s’estableix a proporció segons el consum mitjà i el cabal sol·licitat per cada ajuntament.

Tal com es va explicar des de la regidoria de Serveis, tot i que Calldetenes principalment s’abasteix del dipòsit situat a la Font d’en Titus, amb la construcció del nou dipòsit d’abastament de la zona d’Osona Sud, es preveu la instal·lació d’una vàlvula de retorn per poder abastir el municipi en cas de sequera i necessitat.

El grup d’ERC va explicar el seu vot en contra per la discrepància entre el volum de cabal sol·licitat i el consum mitjà real, fet que implica haver de pagar una quantitat més elevada de les obres en comparació a altres municipis semblants dels voltants.

Finalment, com a afer sobrevingut es va prendre coneixement de l'abandó dels regidors Ignasi Taña i Enric Godó Martínez, del grup polític Poble en marxa – Amunt Calldetenes quedant integrats com a regidors no adscrits a cap grup polític. Els dos regidors van explicar que la decisió de “fer un pas al costat al partit” és conseqüència de la votació del POUM, en la que van votar en contra per què així es va decidir en assemblea:

“Després de la votació del POUM, els regidors de Poble en Marxa vam convocar una reunió per deliberar el nostre futur dins l’organització i afrontar les properes eleccions municipals que s’han de celebrar d’aquí a menys d’un any. En el ple del POUM vam votar en contra per que així ho va decidir l’assemblea, tot i expressar els nostres dubtes, ja que l’aprovació suposava unes millores socials importants i comportava la suspensió de llicencies per un any més. Però també érem conscients que donava llum verda a la urbanització de noves urbanitzacions com les Adoberies, a la que sempre ens hem oposat per considerar que el poble ha de créixer de dins cap en fora.

Sabem també que el nostre perfil, tot i ser d’esquerres i independentistes, no es el més representatiu en un partit com Poble en Marxa. Si vam fer el pas endavant era amb l’ànim que continués al consistori aportant un punt de vista alternatiu. També en aquell moment vam expressar la nostre voluntat de treballar des de dins fent feina tan bé com sapiguéssim.

Just a l’assemblea que vam fer per parlar del POUM entre d’altres coses, vam dir que si algú volia fer el pas, nosaltres no teníem cap problema en apartar-nos. Ara creiem que es un bon moment per deixar que Poble en Marxa decideixi i afronti el seu futur sense que ningú se senti pressionat per nosaltres. Amb l’ànim, la força i les ganes d’acabar de la millor manera les feines de les nostres regidories, vam proposar a l’assemblea dos opcions. Una, era abandonar el partit i renunciar a les nostres actes de regidors per donar pas als següents de la llista.

L’altra que va ser votada per majoria era la de fer un pas al costat al partit per que busquessin i obrissin les portes a gent jove i persones amb vocació de servei que volguessin conformar una nova llista per les properes eleccions. I per poder acabar la legislatura sense tenir pressions de cap partit polític tan sols amb la vocació de voler fer les coses de la millor manera i de forma independent, ens acollim a la figura de regidors no adscrits.

Volem d’aquesta manera poder prendre les decisions que creguem millor pel poble sense pressions externes i sempre de manera honesta.”

Ja en el torn de precs i preguntes, els regidors a l’oposició, en l’exercici de les funcions de control del govern municipal, van recordar que l’endeutament del 2012 va ser degut a les inversions en la construcció de nous equipaments municipals. També van formular diverses preguntes en relació al les actuacions que s’estan fent davant el tancament del camí de la ruta dels Molins que passa per l’Alta-riba o per la sequera del torrent que abasteix la Font de Boga, entre d’altres intervencions.

Es va tancar el Ple amb l’anunci de la renovació del Segell Infoparticipa 2021, amb una puntuació d’un 88 %, que es recollirà oficialment el proper 9 de maig a Barcelona en l’acte d’entrega dels guardons.

Darrera actualització: 03.05.2022 | 13:11