Convocatòria Ple Ordinari: 2 de maig de 2022

Dijous, 28 de d’abril de 2022 a les 00:00

Convocada sessió ordinària de Ple de l'Ajuntament de Calldetenes. 

La sessió tindrà lloc el proper dilluns 2 de maig a les 20.30 h a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

Consulteu l'ordre del dia de la sessió al document adjunt o al tauler d'anuncis. 

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària anterior en data 4 d'abril de 2022
2.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinaria anterior del dia 7 d'abril de 2022
3.- Donar compte dels decrets d'alcaldia del número 2022DECR000159 amb data 30 de març de 2022 al decret d'alcaldia número 2022DECR000234 amb data 26 d'abril de 2022 (ambdós inclosos)
4.- Donar compte de la relació de factures número 4/2022
5.- Donar compte del període mitjà de pagament del 1er trimestre 2022
6.- Proposta d'acord aprovació inicial modificació de crèdit 3. Crèdit extraordinari i suplement amb majors ingressos
7.- Proposta d'acord aprovació inicial modificació de crèdit 4. Transferència de crèdit
8.- Proposta d'acord aprovació inicial de les bases i convocatòria per a l’atorgament de subvencions a les entitats per a l’exercici 2022
9.- Proposta d'acord bonificació lloguer del Auditori Teatre dia 10 de juny per acte de l'Escola Sant Marc
10.- Proposta d'acord aprovació inicial conveni amb el Consell Comarcal d'Osona per la millora en l'abastament d'aigua en alta Osona Sud
11.- Mocions d'urgència
12.- Precs i preguntes

Darrera actualització: 28.04.2022 | 09:01