Llicència d'obra major

Obres d’edificació, de reforma, de reparació o de rehabilitació que alterin l’estructura o l’aspecte exterior o que afectin la seguretat de les construccions existents, com ara les que afectin els fonaments o els elements estructurals, les que modifiquin el volum o les superfícies construïdes, les instal·lacions o els serveis comuns, les que alterin el nombre d’habitatges o locals existents, les que substitueixin o modifiquin els usos preestablerts i qualsevol altra quan així ho exigeixi la normativa urbanística.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals

  • Telefònicament

    Tel: Només es facilita informació relativa al tràmit. ()

Darrera actualització: 23.05.2018 | 10:58