Autoritzacions complementàries a la llicència d'obres

Ocupació temporal de via pública

Es requereix autorització complentària a la llicència d'obres quan sigui necessària l'ocupació temporal de via pública amb instal.lacions de grues, d'aparells elevadors, de contenidors, de tanques, de material d'obra i similars.

Darrera actualització: 25.01.2018 | 13:57