Llicència de parcel·lació: Parcel·lació i Segregació de terrenys

Es requereix llicència de parcel·lació urbanística, en els següents casos:

- Divisió simultània o segregació de terrenys, en sòl urbà en dos o més lots per a destinar-les a construcció d'edificacions o instal·lacions per a usos urbans.

- Quan s'alienin o s'arrendin parts indivisibles d'una finca determinada, sense divisió o segregació amb la incorporació del dret d'utilització exclusiva de parts concretes de terrenys.

- La constitució d'associacions o de societats en les quals la qualitat d'ésser-ne membre o de tenir-hi participacions o accions incorpori el dret d'utilització exclusiva.

En sòl no urbanitzable (rústic) no es poden fer parcel·lacions urbanístiques en cap cas.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals

  • Telefònicament

    Tel: Només es facilita informació del tràmit ()

Darrera actualització: 25.01.2018 | 13:59