Llicència administrativa municipal per a la tinença d'animals domèstics i gossos potencialment perillosos


1. Llicència administrativa municipal per a la tinença d'animals domèstics
2. Llicència administrativa municipal per a la tinença de gossos potencialment perillossos.


Informació adicional: L'obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos requereix, entre d'altres requisits, ser major d'edat. Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:

a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Bullmastiff, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro, Mastí Napolità, Tosa Japonès, Akita Inu, Gos de presa Canari, Doberman.

b) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.

c) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

Qui pot sol·licitar-ho:

Titular d'un animal domèstic (en nom propi o amb representant). Titular d'un gos potencialment perillós

Canals de tramitació:

  • Telefònicament

    Tel: Només es facilita informació relativa al tràmit ()

Darrera actualització: 19.01.2018 | 11:36