Sol·licitud d'accés a la informació pública

Quan es pot sol·licitar: En qualsevol moment.

Quin cost té:

L'accés a la informació pública és gratuït. No obstant, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s'escau, per la corresponent ordenança fisca

Quan es dóna resposta:

La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la inf

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A les oficines municipals

Darrera actualització: 25.01.2018 | 13:45