Crònica de la sessió plenària del dilluns 3 d'abril

Dimecres, 5 de d’abril de 2023 a les 00:00

En primer lloc s’excusa en Sr. Enric Godó que per motius professionals no ha pogut assistir a la sessió.

Després d’aprovar l’acte de la sessió ordinària del dia 6 de març, s’acorda que, al finalitzar els punts de l’ordre del dia s’incorporen dos punts urgents.

Es dona compte dels Decrets d’Alcaldia inclosos en el punt numero 2 de l’ordre del dia, on el Grup Municipal “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana” fa consulta d’alguns decrets, on a continuació se’n fa una recollida:

  • DEC núm. 90 relacionat amb el subministrament de gas del casal d’avis, on es demana el perquè de la factures si l’espai no s’utilitza actualment. Des de l’Alcaldia argumenten la facturació dels mesos d’ús de l’espai.
  • DEC núm.95 on des de Secretaria informen d’unes factures, sent aquestes, tal i com afirma el Secretari, factures que ja van passar pel plenari.
  • DEC núm.97 sobre el procés administratiu de la concessió del bar de futbol i amb la consulta del nombre de presentacions. Marc Verdaguer, explica que el procés de presentació ja està tancat i que dimarts a les 12 del migdia es procedeix a l’obertura dels sobres.
  • DEC núm.119 on es demana informació de la durada del contracte de la fibra fosca als equipaments municipals, sent actualment de 25 anys. Des de Junts argumenten que aquesta incorporació de la fibra fa que arribi als disseminats de Calldetenes i Josep Ceamanaos, regidor de comunicació, ho complementa argumentant que gràcies a aquest contracte existeix un estalvi econòmic ja que no es pagarà el manteniment.
  • DEC núm.112 referent al conveni amb les actuacions d’abastiment d’aigua, es parla sobre el consum diari i el consum contractat. En referència a la diferència de consum i de preu, s’ha fet la consulta i, tal i com indica el regidor de Serveis, a l’actualitat és important mantenir la concessió a més de poder continuar amb el volum contractat per si hi ha més demanda.
  •  DEC núm.131 sobre una finca que està en runa a la població, i l’arquitecta Municipal ha fet un informe sobre l’enderrocament.  Marc Verguer explica que aquest procés sempre s’ha fet de paraula i que, s’ha decidit realitzar-ho per escrit.

Al següent punt, és dona compte de les relacions de factures anomenades a l’ordre del dia, on es fa alguna consulta des de l’oposició en referència a les mateixes.

El punt relacionat amb les dades de recollida de l’any 2022 del contenidor de roba de l’Associació el Tapís, Pilar Puigdesens , regidora de Benestar Social explica el conveni que l’Ajuntament de Calldetenes va signar amb l’Associació Tapís per treballar conjuntament amb la recollida de tèxtil; fomentant així una moda circular amb l’objectiu de la conscienciació i el consum conscient. L’any 2022 a Calldetenes, amb un únic contenidor es va recollir un total de 4.186kg, destacant que no s’ha detectat cap incidència.

 

El regidor de comunicació, Josep Ceamanos dona compte del reconeixement que ha rebut l’Ajuntament de Calldetenes de part de l’Administració Oberta de Catalunya. El passat 29 de març es va recollir el guardó on l’Ajuntament es troba entre el “top10” dels ajuntaments d’entre 1.001 a 5.000 habitants. L’AOC atorga  cada any els Reconeixements Administració Oberta a les administracions capdavanters en la transformació digital en base a la metodologia de l’Índex de Maduresa Digital.

La ratificació del Decret d’alcaldia del pla pressupostari a mitjà termini, tal i com explica el regidor Miquel Riera, cal presentar-lo a Hisenda abans del 31 de març i es una previsió del pla econòmic-financer de l’Ajuntament a mitjà termini; aquest punt queda aprovat per unanimitat.

El pròxim punt, la proposta d’acord de dues relacions de factures, “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana”, hi vota en contra ja que ho argumenta dient que, tot i que les factures hagin entrat posteriorment al tancament de l’exercici anterior, haurien d’haver estat comptabilitzades dins el pressupost. S’argumenta des de l’Alcaldia el retard en l’entrada de factures però que per exemple, la partida de Benestar Social estava esgotada i s‘havien de pagar les beques de material esportiu. També posen èmfasi a l’error de la factura de “lloguer mensual parets de la carpa”, ja que no es paga un lloguer sinó que finalment es va tirar endavant la compra.  El resultat de la votació és dos en contra de la oposició mentre la resta de regidors voten a favor.

Els punts 8, 9 i 10 de les propostes d’acord en referència a crèdits incobrables, el comptes de gestió de l’any 2022, el conveni SIAT i la convocatòria de subvencions a entitats, queden aprovades per unanimitat.

La Regidora Pilar Puigdesens explica la pròrroga del conveni amb SAIAT fins l’any 2024 i Marc Verdaguer, posa èmfasi en el tema de la subvenció entitats, on demana a tot el Govern, a la oposició i al personal de l’Ajuntament, que en facin difusió perquè tothom en tingui coneixement.

La proposta d’acord relacionat amb els comptes de liquidació del 3r trimestre d’AGBAR, queda aprovat per unanimitat però Marius Valls demana al Secretari la informació referent al contracte, conveni i l’adjudicació per part d’Agbar, responen que li farà arribar tota la documentació.

El punt 13 i 14 referent a l’aprovació inicial tant del conveni d’ús del pavelló municipal “El Torrental”, com de l’estudi de remodelació del pati de l’Escola Sant Marc, queden aprovades amb tots els vots a favor.

El punt relacionat amb el conveni Torrental Nord, Màrius explica que vota en contra tal i com ho va fer a la comissió d’urbanisme, explicant els motius, entre altres coses, per la signatura dels convenis. Conversen entre ell i el regidor d’Urbanisme Abel Blancafort sobre el conveni, les condicions dels solars i els habitatges de protecció oficial.

Un altre punt que genera controvèrsia entre la oposició és el relacionat amb el conveni urbanístic UA3 Les Adoberies, Màrius fa vàries consultes tant del nombre d’habitatges, argumentant l’augment de població que això portaria com del fet que la zona és agrícola. En relació al nombre d’habitatges Abel respon que, tècnicament, la zona de les Adoberies no es considera zona agrícola. Continua la conversa entre ells, i les votacions són en 2 vots en contra de l’oposició i la resta de regidors voten a favor; s’aprova doncs la proposta.

Els punts següents, relacionats amb les bonificacions de l’ús del teatre Auditori per les Veus de Calldetenes, l’Espai Activa’t i l’Espardenya Teatre que s’aproven per unanimitat.

L’últim punt de l’ordre del dia, és el relatiu a l’aprovació del nou projecte de pati per a l’escola Sant Marc de Calldetenes, presentada per l’AFA de l’Escola Sant Marc i explicada per l’Abel Blancafort com a regidor d’urbanisme. Després de respondre algunes qüestions relacionades amb el document i propostes de subvencions, s’aprova per unanimitat.

Un dels punts anomenats al principi e la sessió com a punt d’urgència, és la moció de suport de l’AFA de l’institut Les Margues en referència a la falta de professors suplents i les dificultats que estan tenint per cobrir totes les baixes. Màrius demana a l’equip de govern algunes qüestions  i un cop contestades, s’aprova amb tots els vots a favor.

L’últim punt , relacionat amb  un decret de la devolució de la subvenció, més els interessos de demora, relacionat amb el pavelló. Aquest punt, llegida la sentència per la Irene Puigdesens i argumentat per la oposició, que s’han informat legalment i demanen responsabilitat patrimonial, a més de poder cercar la forma de no haver de retornar la subvenció. En aquest punt , Marc Verdaguer, reclama poder consultar la informació explicada, com Secretaria també fa la consulta de l’informe per fer les comprovacions pertinents. Un cop finalitzades les converses sobre aquesta qüestió i quan s’hagin aclarit i portat tota la documentació, es pot incloure com a punt en el pròxim ple ordinari del 8 de maig.

En el precs i preguntes, Màrius exposa vàries qüestions que s’han resumit a continuació però que es poden escoltar senceres al vídeo acta.

  • Informació sobre la subvenció de next-generation i la qualificació energètica dels edificis municipals.
  • El consum d’aigua, l’aigua sobrant i la municipalització de l’aigua als Ajuntaments. Aprofitant també parlar sobre el tema de la sequera.
  • Consulta i queixa relacionada amb l’informatiu Municipal, on es demana un espai de participació de tots els partits polítics. Així com també de tots els mitjans de comunicació.
  •  

Podeu consultar els punts de l’acte i la vídeo-acta a la pàgina web de l’Ajuntament i la secció de Directes amb una durada de 1 hora , 50 minuts i 34 segons, podent consultar cada punt de l’ordre del dia i de les intervencions realitzades. Adjunt s’hi troba l’ordre del dia i les estadístiques de les intervencions fetes de cada intervinent. Podeu consultar-la al següent enllaç: plens.calldetenes.cat i també a la pàgina principal de l'ajuntament de Calldetenes.

 

Darrera actualització: 05.04.2023 | 11:47