Projecte modificat d'urbanització del sector residencial El Torrental, donant compliment a la sentència núm. 482 del TSJC

En sessió de Ple de data 8 de novembre de 2021, es va aprovar inicialment el Projecte d'urbanització El Torrental adaptat a la sentencia 276 de 10/11/2017 confirmada pel TSJC 482/2019 de 30/5/2019.

Se sotmet el Projecte d'Urbanització al tràmit d'informació pública per termini d'un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en la premsa periòdica, perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Podeu consultar la documentació a l'enllaç adjunt. 

Darrera actualització: 19.11.2021 | 10:54