Estudi de detall de la subunitat d'actuació Torrental Nord de Calldetenes

Per Decret d’Alcaldia núm.361 de data 23/06/2021, s’ha acordat l’aprovació inicial del projecte d'Estudi de Detall de la Unitat d’Actuació 1 Torrental Nord.

Se sotmet l’estudi de detall a informació pública pel termini de trenta dies a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Darrera actualització: 06.07.2021 | 14:22