Pressupost Municipal 2022

Documentació relativa a l'aprovació inicial del Pressupost Municipal 2022. 

El Ple de l'Ajuntament de Calldetenes va aprovar inicialment, en sessió extraordinària de data 15 de novembre de 2021, el Pressupost Municipal, Bases d'Execució, i la plantilla de personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2022; documentació que s'exposa al públic per termini de quinze dies des de la publicació de l'anunci al BOPB, a l'efecte de reclamacions i al·legacions.

Podeu consultar la documentació en els arxius adjunts. 

Darrera actualització: 19.11.2021 | 09:47