Compte General 2020

Documentació relativa al Compte General 2020, informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes. 

Darrera actualització: 27.07.2021 | 13:02