Últims dies per inscriure's a la oferta de treball municipal urgent per la cobertura temporal de 2 taquillers netejadors de la piscina municipal de Calldetenes

Dijous, 6 de de juny de 2024 a les 00:00

L’Ajuntament ha obert una convocatòria per a la cobertura temporal de dos taquillers netejadors de la piscina municipal. 

Lloc de feina: Taquiller Netejador Piscina Municipal

Jornada: Parcial (22 hores setmanals) prestades de dilluns a diumenge.

 • Temporalitat: 14de juny a 8 Setembre 2024.
 • Grup de Classificació: E
 • Complement específic: Nivell 19
 • Nombre de Vacants: 2

Les persones interessades en l’oferta de treball hauran de presentar al registre d’entrada de l’Ajuntament la següent documentació:

 1. Currículum vitae actualitzat i documentació acreditativa dels mèrits al•legats.
 2. Informe de vida laboral i contractes de treball, certificats d’empresa o altre documentació que acrediti les funcions realitzades als llocs de treball.
 3. Còpia del DNI
 4. Títol de certificat d’escolaritat o graduat escolar o superior.
 5. Acreditació del nivell B2 de català

Termini de presentació de sol·licituds: 10 dies naturals a contar des de la publicació del present anunci.

Les funcions bàsiques corresponent al lloc de treball, són les següents:

 • Control diari de caixa
 • Atenció al públic
 • Control d’accés d’usuaris  i dels compliment dels menors d’edat
 • Neteja dels vestuaris i lavabos
 • Venda de carnets i abonaments
 • Vetllar pel compliment de la normativa interna de la piscina.
 • Informar a la persona encarregada de la piscina de totes les incidències que afectin l’activitat.
 • Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa establertes per la Corporació i complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i tot una vegada acabada la seva relació laboral / funcionarial amb la Corporació.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Qualsevol altra funció de naturalesa similar que li sigui atribuïda.
Consulteu les bases al document adjunt

 

Darrera actualització: 06.06.2024 | 09:01