SUSPENSIÓ TEMPORAL ATENCIÓ PRESENCIAL A L'AJUNTAMENT

Dilluns, 16 de març de 2020 a les 13:00

Comunicat en relació a la suspensió temporal de l'atenció presencial a les oficines de l'Ajuntament

Davant la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i d’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma, es pren com a mesura extraordinària per garantir la seguretat i salut de la ciutadania, la suspensió temporal d’atenció presencial en les oficines de l’Ajuntament de Calldetenes, amb l’objectiu d’evitar-ne la propagació.

L’atenció es prestarà a través dels següents canals:

-Telemàtic: www.calldetenes.cat i adreça electrònica calldetenes@diba.cat

-Telefònic: trucant al telèfon 93 886 31 05 de 09.00 a 14.00 hores.

Així mateix, es prendrà el corresponent acord per ampliar els terminis de resolució i notificació de la totalitat dels procediments administratius que estiguin en marxa o que estigués previst iniciar en els propers dies, tant els iniciats a sol·licitud de l’interessat com els iniciats d’ofici. Aquesta ampliació de terminis serà efectiva fins a la finalització de la situació d’excepcionalitat.

Us recordem que d’acord amb la declaració de l’Estat d’Alarma, els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g) Per causa de força major o per situació de necessitat.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Des de l’Ajuntament volem transmetre un missatge de confiança en el nostre sistema de salut, i recordar-vos que és del tot imprescindible la vostra col·laboració per fer front a aquesta situació que estem vivint.

Us recomanem que seguiu les informacions que s’aniran actualitzant pels canals oficials de l’Ajuntament i la Generalitat.

Calldetenes, 15 de març de 2020

L’Alcalde

Marc Verdaguer Montanyà

Darrera actualització: 16.03.2020 | 14:28