Sol·licitud de bonificació de l’IBI per instal·lació d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Dilluns, 9 de de gener de 2023 a les 00:00

Sol·licitud de la bonificació sobre la quota íntegra de l’Impost sobre Béns Immobles pels béns i immobles que tinguin instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.

Per poder demanar-la cal presentar electrònicament o presencialment a l’Ajuntament, els següents documents:

  • Instància genèrica ( en cas que no sigui el titular de l’IBI, també caldrà un document d’autorització)
  • Certificat final d’obra de la instal·lació fotovoltaica.
  • Certificat tècnic conforme la instal·lació esta realitzada segons el projecte.
  • Document acreditació que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat.
  • Document acreditació que la potencia elèctrica instal·lada és major o igual al 30% de la potència elèctrica contractada de l’immoble que sigui alimentat amb aquesta instal·lació (presentant factura del desembre de 2022).
  • Número de compte per fer l'ingrès. 

Per qualsevol dubte podeu trucar a l’Ajuntament de Calldetenes 93.886.31.05

 

Darrera actualització: 31.01.2023 | 10:03