S'obre una borsa de treball pel servei municipal de piscina a l'estiu 2020

Dijous, 21 de maig de 2020 a les 00:00

L’Ajuntament ha obert una convocatòria per a la creació d’una borsa de treball pel servei de piscina per cobrir necessitats concretes, de caràcter laboral temporal, a temps parcial.

El procés de selecció inclou proves per apreciar la capacitat, dividides en exercicis de coneixement del català en aquells casos en què les persones aspirants no hagin acreditat la titulació; concurs de valoració de mèrits, i per últim una entrevista personal.

Les places referides tenen encomanades les funcions següents:

  • Realitzar el control d'entrada i sortida dels usuaris.
  • Atendre el bar de les instal·lacions.
  • Netejar i mantenir en adequades condicions d'ús els diferents espais i materials de les instal·lacions i perparar-los per a la seva correcta utilització.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l'onzè dia hàbil a comptar des del següent a la publicacació de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic d'anuncis a l'Ajuntament de Calldetenes.

Consulta les bases completes que regulen el procés en el document adjunt.

Darrera actualització: 21.05.2020 | 09:19