S'obre la convocatoria per a la creació d'una borsa de de monitors de lleure

Dimecres, 27 de maig de 2020 a les 00:00

L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball per futures contractacions de caràcter temporal, per cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents de contractació, en les categories de monitor/a del projecte de voluntariat de l’Ajuntament de Calldetenes.

La borsa tindrà una vigència d’un any prorrogable en un any mes. Per tant, qualsevol contractació laboral temporal pel projecte de voluntariat, o d’altre projecte o servei que requereixi la contractació de monitors, haurà de fer-se amb el personal que integri aquesta borsa de treball, per ordre de puntuació obtinguda en el procés selectiu. 
 
 Les places referides tenen encomanades les següents funcions:  
 
- Ajudar en l’organització i l’execució de les activitats d’acord amb el projecte.
- Ajudar a preparar, i confeccionar els materials per la realització de les activitats.
- Ajudar a dinamitzar les activitats programades promovent la participació dels usuaris.
- Intervenir en casos de conflicte entre els usuaris o amb el personal que participi en el projecte o activitat.
- Exercir de referent. 
- Observar i escoltar l’usuari durant el desenvolupament de les activitats.
- Ajudar a fer la programació.
- Participar en les reunions de l’equip.
- Fer propostes d’activitats/tallers.
- Ajudar en avaluar, conjuntament amb la resta d’integrants de l’equip, les activitats realitzades.
- Contribuir a formar un bon clima de treball, positiu, actiu i sincer.
- Atendre i escoltar les consideracions tècniques.
- Assistir a les reunions.

El procés de selecció inclou proves per apreciar la capacitat, dividides en exercicis de coneixement del català en aquells casos en què les persones aspirants no hagin acreditat la titulació; concurs de valoració de mèrits, i per últim una entrevista personal.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a comptar des del següent a la publicació del anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament.

Consulta les bases completes que regulen el procés en el document adjunt.

 

Darrera actualització: 27.05.2020 | 09:27