S'obre la convocatòria de les ajudes per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge per a l’any 2024

Divendres, 1 de de març de 2024 a les 15:00

Aquest setmana, s’ha publicat en el DOGC la Resolució TER/504/2024, de 20 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2024 per a persones del col·lectiu  que tinguin 65 anys o més o que tinguin 35 anys o menys.

Termini per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació de sol·licituds és :

 • Pel col·lectiu que a la data de publicació d’aquesta convocatòria tinguin 65 anys o més s’inicia 27 de febrer de 2024 i finalitza el 27 de març de 2024 a les 15:00:00 hores, ambdós inclosos.
 • Per el col·lectiu que a la data de publicació d’aquesta convocatòria 35 anys o menys s’inicia l’11 de març de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 12 d’abril de 2024 a les 15:00:00 hores, ambdós inclosos. 

 

Ingressos computables a efectes de la subvenció.

 • El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2022.
 •  Excepcionalment, NOMÉS pel col·lectiu per a joves de 35 anys o menys quan la persona sol·licitant acrediti disposar d’una vida laboral a partir de l’any 2023, s’admetran els ingressos de l’exercici 2023.
 •  Ingressos màxims: 3,05 vegades l’IRCS  7.967,73   =  24.301,57 € pels dos col·lectius.

 

Imports màxims del lloguer o preu de cessió mensual

 • En el supòsit de les de persones amb 65 anys o més (LG).

a) Quant es tracti d’habitatge: Demarcació de Barcelona: 650 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.

b) Quant es tracti d’habitació: Demarcació de Barcelona: 350 euros

 •  En el supòsit de les persones amb 35 anys o menys (LV), aquest import màxim serà el següent:

a) Quant es tracti d’habitatge:Demarcació de Barcelona: 650 euros.

b) Quant es tracti d’habitació Demarcació de Barcelona: 350 euros.

Requisits dels sol·licitants (llistat no exhaustiu )

 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
 • Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (24.301,57€) (excepte les víctimes de terrorisme)
 •  Ser titular del de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat.
 •  Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
 •  No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior establerts .

 Lloc de presentació de les sol·licituds

La sol·licitud correctament emplenada amb la documentació annexa requerida es pot presentar a:

 A través d’internet :

 

De forma presencial

 •  A la Seu del Consell Comarcal d’Osona ( Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta telf :  938 834 125 ) Recomanable i preferiblement demanar cita prèvia a : Enllaç
 • Ajuntament del municipi i/O via C.O.S.S 

·      

Darrera actualització: 01.03.2024 | 13:49