S'inicia el període de prohibició d'encendre foc

Dimecres, 13 de març de 2019 a les 00:00

Del 15 de març fins el 15 d’octubre del 2019 resta prohibit encendre qualsevol tipus de foc en terreny forestal, arbrat o no i en la franja de 500 metres que els envolta.

Autoritzacions excepcionals

No obstant aquesta prohibició, es poden sol·licitar unes autoritzacions excepcionals per la realitza- ció de diferents tipus d’activitats relacionades amb el foc: Per a la crema de restes agrícoles i/o forestals i per a focs recreatius i festes tradicionals

Sol·licituds individuals

Les persones que hagin de fer foc presentaran la seva sol·licitud amb indicació del motiu i del lloc on s'ha de fer a l'ajuntament del terme municipal al qual afecti, per tal aquest doni el seu vist-i- plau i les traslladi al Departament d’Agricultura.

Sol·licituds cremes col·lectives

Els municipis que s’hagin acollit la modalitat de cremes col·lectives de brancatge i restes vegetals procedents de treballs agrícoles podran lliurar les autoritzacions del Departament directament a través de la plataforma EACAT. Consulteu disponibilitat d’aquest servei al vostre ajuntament.

Recordatori

Es recorda que és prohibit cremar qualsevol tipus de residu (palets, envasos, plàstics…) i no es tramitarà cap sol·licitud en aquest sentit. Aquests tipus de residus cal gestionar-los via deixalleria: www.arc.cat/deixalleries/

Per qualsevol dubte o aclariment, contacteu amb els agents rurals de la vostra comarca o bé truqueu al 93 561 70 00.

Darrera actualització: 13.03.2019 | 11:04