Mesures per l'obertura d'establiments de menys de 400m2

Dimarts, 5 de maig de 2020 a les 00:00

És important demanar indicacions especifiques segons el sector comercial a les respectives empreses de riscos laborals.

Sobre la desinfecció i cura dels productes exposats i a la venda cal informar-se a traves del gremi o be la pròpia empresa de riscos laborals.

 • Poden obrir els locals de menys de 400m2

Regulacions d’assistència:

 • Cal cita prèvia (excepte en comerços i serveis essencials).
 • L'atenció ha de ser d'un únic client per professional.
 • Distancia mínima entre client i professional: 2 metres.
  • Mostradors amb pantalla de protecció, distancia mínima: 1 metre.
  • Perruqueries i centres d’estètica: obligatori equipament de protecció individual adequat.
 • Mantenir sempre distancia mínima de 2 metres entre clients.

Regulacions d'higiene i neteja:

 • Es obligatori netejar i desinfectar el local 2 vegades al dia. Productes:
  • Aprovats pel Ministeri de Sanitat.
  • Dissolucions de lleixiu amb aigua 1/50 (1volum de lleixiu per cada 50 volums d'aigua).
 • Després de cada neteja llençar material utilitzat i equips.
 • Es obligatori  netejar cada dia els uniformes  i la roba de treball com a  mínim a  602 de temperatura.
 • Tots els locals han de tenir paperera amb tapa a disposició dels clients per llençar sistemes de protecció (mascaretes, guants ...).
 • Els clients no poden utilitzar sota cap circumstancia els lavabos.
 • A l'entrada dels establiments hi ha d'haver dispensadors de gel hidroalcohòlics.

Regulacions per a bars, cafeteries i restaurants:

 • Poden realitzar serveis de lliurament a domicili o recollida per part del client a l'establiment.
 • No es pot consumir a I‘interior del local.
 • S'ha de fer comanda prèvia per telèfon o en línia i s'ha d'establir l'hora de recollida.

Per a mes informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Darrera actualització: 05.05.2020 | 11:40