Mesures per fer front al lloguer dirigides a persones, autònoms i empreses

Dilluns, 27 d'abril de 2020 a les 00:00

L'Estat ha decretat mesures urgents per a donar suport a l'economia i l'ocupació que, entre d'altres mesures, inclouen una sèrie d'ajuts per a persones vulnerables sense un altre habitatge i la possibilitat d'ajornar els lloguers dels seus locals de treball o comercials per a empreses i autònoms afectats per la crisi del coronavirus.

Tant en el cas de persones, com d'empreses i autònoms, s'estableix dos supòsits segons el tipos de propietari i el número d'immobles que poseeixi.

1. Dirigit a persones en situació vulnerable 

Primer supòsit: Gran tenidor o entitat pública (Més de 10 immobles)

En el cas que es tracti d'una entitat pública d'habitatge o un gran tenidor (titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d'una superfície construïda de més de 1.500 m²), hi ha dues opcions: reducció de la meitat del lloguer o ajornament del pagament del lloguer des de la següent mensualitat a la sol·licitud.

Totes dues mesures es mantindran durant l'estat d'alarma o el temps durant el qual es prorrogui la situació de vulnerabilitat, amb un màxim de quatre mesos. En el cas de la moratòria, el no pagat ara es retornarà de forma fraccionada durant un mínim de tres anys però, i això és important, sempre dins del temps de durada del contracte. Això vol dir  que els qui tinguin un contracte anual, per exemple, hauran de pagar aquest deute en un temps molt reduït.

En tot cas, l'arrendador podrà demanar també els crèdits que expliquem en el següent paràgraf per a poder saldar aquest deute.

Segon suposit: Petit tenidor (Menys de 10 immobles)

Si l'amo és una persona amb menys de deu immobles, se li pot proposar un ajornament o condonació, però que l'accepti serà voluntari. Si es nega, la única sortida és demanar un microcrèdit per a fer front al lloguer. Així, l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) posarà en marxa una sèrie d'avals, sense interessos, de fins a 14 anys, perquè els bancs donin préstecs a les persones en situació de vulnerabilitat (el que inclourà com a mínim les del llistat que inclou aquest article) que es retornaran en sis anys i, en casos excepcionals, es poden prorrogar altres quatre. Aquest préstec cobrirà, com a màxim, sis mesos de lloguer.

Qui ho pot sol·licitar:

Els que han perdut la feina o han sofert una “pèrdua substancial d'ingressos”, no superar determinats llindars de renda i que el pagament del lloguer i els subministraments bàsics superin el 35% dels ingressos familiars nets.

 

2. Dirigit a empreses i autònoms

Primer supòsit: Gran tenidor o entitat pública (Més de 10 immobles)

En el cas que es tracti d'una entitat pública o un gran tenedor (titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d'una superfície construïda de més de 1.500 m²), el propietari de l'immoble està obligat a acceptar una moratòria, sempre que no hagin arribat a un acord. Aquest ajornament del pagament podrà durar el temps de l'estat d'alarma i, es mantenen les condicions, els mesos posteriors, però no podrà superar en total els quatre mesos.

L'empresa o autònom pagarà el deute en dos anys, a comptar des que acabi la moratòria, o en el temps que li quedi de contracte de lloguer. És a dir, si el contracte es renova per anys i finalitza en breu, els terminis s'escurcen.

Segon suposit: Petit tenidor (Menys de 10 immobles)

Si el propietari, té menys de deu immobles, es pot sol·licitar un ajornament, però no té obligació d'acceptar-lo. Si s'arriba a un acord, es pot utilitzar la fiança com a pagament. Això sí, s'haurà de retornar en un any o, com en el cas anterior, abans que acabi el contracte de lloguer.

Per a poder accedir a aquestes moratòries obligades en els locals de treball o comercials és necessari complir les següents condicions:

  • Autònoms: Estar donat d'alta al règim d’autònoms a 14 de març. Que l'activitat hagi estat suspesa per les decisions públiques (com, per exemple, el tancament de bars o d'algunes botigues) o que la facturació hagi caigut un 75% el mes anterior a la sol·licitud respecte a la facturació mitjana d'aquest trimestre l'any anterior.
  • Empreses: Aquelles que puguin presentar balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujat, això és, que compleixin durant dos exercicis consecutius almenys dos d'aquestes condicions: Que el seu actiu no superi els quatre milions. Que la seva xifra de negoci neta no superi els vuit milions. Que no tinguin més de 50 treballadors.

Les sol·licituds s'han de dirigir als propietaris dels immobles.

En els documents adjunts es poden descarregar els documents per a formular les sol·licituds.

 

Darrera actualització: 28.04.2020 | 09:50