Es constitueix la Comissió d’Urbanisme

Dilluns, 25 de gener de 2021 a les 00:00

La primera sessió de la Comissió d’Urbanisme va tenir lloc el divendres 22 de gener, i va establir la periodicitat de les sessions ordinàries en un cop al mes.

Tal com es va acordar en el darrer ple ordinari del 2020, s’ha constituït la Comissió informativa permanent d’Urbanisme, per estudiar, informar i assessorar al Ple en relació als acords de la seva competència en l’àmbit d’urbanisme.

La Comissió d’Urbanisme està integrada per:

- President: alcalde o el regidor en qui delegui.

- Vocals: 2 representants del Grup municipal de Junts X Calldetenes, 1 representant del Grup municipal de Calldetenes present i futur – ERC, i 1 representant del Grup municipal de Poble en marxa.

- Secretari: secretària de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

En aquesta primera sessió es van treballar les tres mocions relacionades amb les Adoberies posposades en el darrer Ple. Els acords es traslladaran al proper Ple per tal de debatre’ls i aprovar-los, si s’escau. També es va tractar sobre l’inici de redacció i la contractació del POUM, i la urbanització Torrental Nord. En relació a aquest punt, es va acordar sol·licitar un informe tècnic extern per conèixer les possibles reclamacions que pot fer l’Ajuntament en relació  als percentatges d’habitatge públic a què té dret.

Els veïns i veïnes de Calldetenes poden sol·licitar, a través d’una instància, l’entrada de temes d’interès a l’ordre del dia de la Comissió d’Urbanisme per tal que aquesta els treballi.

Darrera actualització: 25.01.2021 | 15:49