El procés de participació ciutadana marca les línies d’actuació proposades en el projecte d’Avanç POUM

Dimarts, 24 de juliol de 2018 a les 00:00

Durant el primer trimestre de l’any, es van realitzar tres sessions de participació ciutadana en la que es va treballar a través de diversos tallers per a que els participants diguessin la seva sobre el model de poble que volem.

En aquestes van sorgir diverses inquietuds, de les que destaquen el possible creixement massiu del municipi, d’aquesta manera es va manifestar la idoneïtat d’incorporar un plantejament un creixement ordenat del municipi, del centre cap a la perifèria, una clara delimitació del terme municipal, la recuperació de Sant Marc i entorn com a espai natural i la limitació del creixement industrial, entre altres.

Així, les línies d’actuació proposades en aquest avanç del POUM, derivades del procés de participació ciutadana, pel que fa al nucli de Calldetenes i el seu entorn, són les següents:

Projecte de territori

1. Afavorir i adequar el territori per un creixement moderat i sostingut
2. Reconèixer la riquesa i diversitat del territori rural
3. Fer més eficient un àmbit ben comunicat amb la resta de Catalunya
4. De la protecció del patrimoni a posar en valor els paisatges culturals

Projecte de ciutat

5. Adequar Calldetenes a diversos escenaris de creixement
6. Passar del creixement a la regeneració: operacions modestes d’ajust urbà
7. Cap a una mobilitat més equilibrada i sostenible
8. De les places i passeigs a una xarxa estructurada d’espais lliures
9. Un municipi ben equipat i amb bona qualitat de vida
10. Plantejar la normativa com a instrument per construir una millor ciutat
11. El tractament de les vores de la ciutat
12. Alguns altres aspectes de caràcter transversal

A partir d’aquest recull de línies d’actuació, s’anirà desenvolupament el POUM, una norma de gran importància que ordena urbanísticament la ciutat i el seu terme municipal per tal de garantir la millor qualitat de vida dels seus ciutadans, del qual se’n anirà donant compte públicament. Es pot consultar en document d’Avanç POUM a través del web municipal, el qual estarà durant dos mesos en període d’exposició pública per si hi ha possible al·legacions.

 

Darrera actualització: 24.07.2018 | 12:31