Crònica Ple Ordinari 6 de novembre de 2023

Divendres, 10 de de novembre de 2023 a les 00:00

El Ple Ordinari d'aquest dilluns va ser una sessió amb diverses decisions significatives. En primer lloc, es van aprovar les actes del ple ordinari de setembre, ple extraordinari d'octubre i les sessions de la Junta de Govern.

 

Durant la sessió, es van donar compte dels Decrets d'Alcaldia (375 al 440) i de diverses relacions de factures. Un moment destacat va ser quan el Ple va interrompre els seus procediments per rebre un manifest de diverses entitats del municipi, les quals expressaven el seu malestar per diverses qüestions.

El regidor d'Hisenda, el Sr. Marc Verdaguer, va abordar diversos punts relatius a la informació enviada al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, incloent-hi l'estat d'execució del pressupost del tercer trimestre, el Pla d'Ajust, i el cost efectiu dels serveis per a l'any 2022.

La liquidació de l'estat de comptes del cànon de l'aigua va ser aprovada, malgrat els vots en contra del Grup Municipal "Calldetenes Present i Futur - Esquerra Republicana". El regidor de Serveis, el Sr. Joan Saborit, es va comprometre a revisar el conveni per respondre les consultes de l'oposició.

L'aprovació inicial de l'increment salarial addicional de les retribucions de 2023, aplicat del 0,5% segons la normativa, va ser aprovada tot i els vots en contra de l'oposició. La portaveu de l'oposició, la Sra. Irene Puigdesens, va argumentar el seu vot negatiu afirmant que "els increments lineals no són justos per tothom i van en detriment de qui menys cobra".

Pel que fa a l'aprovació inicial del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament per l'abastament d'aigua d'Osona, el regidor Joan Saborit va explicar les modificacions, mentre Màrius Valls de l'oposició va demanar informació addicional que el regidor de l’Àrea es va comprometre a consultar i remetre.

Altres punts destacats van ser la concessió unànime de subvencions a les entitats per al 2023 i les propostes d'acord de bonificació del lloguer per l'ús del teatre auditori per part d'entitats del Calldetenes.

La sessió va culminar amb precs i preguntes, així com amb les preguntes de la ciutadania al Ple. L'acte, amb una durada d’1 hora, 34 minuts i 33 segons, es pot consultar íntegrament a la pàgina web de l'Ajuntament de Calldetenes, juntament amb l'ordre del dia i les intervencions. Per a més detalls, podeu accedir al següent enllaç: plens.calldetenes.cat i també a la pàgina principal de l'Ajuntament de Calldetenes.

 

 

Darrera actualització: 17.11.2023 | 13:13