Crònica del ple ordinari del dia 4 de setembre de 2023

Dimarts, 5 de de setembre de 2023 a les 00:00

El Ple ordinari celebrat aquest dilluns va permetre al consistori: aprovar las actes de les darreres sessions plenàries de juliol, donar compte dels Decrets d’Alcaldia (del 325 al 374) i donar compte de diverses relacions de factures.

Es va aprovar amb els vots en contra Grup Municipal “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana” la relació de factures d’OPA de reconeixement extrajudicial de crèdit. El compte general del curs 2022 va quedar aprovat definitiva per unanimitat.

El regidor d’hisenda Marc Verdaguer va explicar en què consisteix l’adhesió al Fons Impuls Econòmic 2024, la convocatòria d’ajuts del ministeri que dona préstecs als ens municipals per donar suport econòmic en situacions, en aquest cas, per una sentència judicial de Servià Cantó, l’empresa que va realitzar la primera fase de les obres d’urbanització de “El Torrental”.

Es va donar compte del Pla d’Autoprotecció del Pavelló Poliesportiu Municipal, el document que recull les mesures destinades a preveure, prevenir i controlar els riscos, donar resposta a les emergències i garantir-ne les actuacions.

Joan Saborit, regidor d’Urbanisme va llegir l’informe tècnic del Dictamen del camí de l’Alta Riba, tema que va generar discussió i qüestions, entre els integrants del ple i també, durant el torn obert de precs i preguntes, un cop acabada la sessió, amb les persones que van assistir-hi de públic.

Es va acordar, de forma unànime, l’aprovació definitiva del Projecte Plaques Fotovoltaiques Equipaments Municipals on es va explicar que s’habilitaran 6 teulades d’equipaments municipals per general més de 340kw d’energia. 

L’aprovació de la delegació de Competències a la Junta de Govern per part del ple, es va aprovar però amb els vots en contra Grup Municipal “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana”, que van argumentar que no estaven d’acord ja que limitava al grup de la oposició la possibilitat debatre alguns temes, només quan es reuneixi el pel ple ordinari cada dos mesos.

El Ple també va aprovar diferents propostes d’acord de bonificació del lloguer per l’ús del teatre auditori per part d’entitats del Calldetenes.

Podeu consultar els punts de l’acte i a la pàgina web de l’Ajuntament. En aquesta ocasió no està disponible la vídeo-acta, ja que per problemes tècnics no es va gravar correctament.

Darrera actualització: 07.09.2023 | 15:08