Crònica del ple ordinari del 5 de novembre 2018

Dimarts, 6 de novembre de 2018 a les 00:00

En aquest ple ordinari s’ha donat compte de la sentència favorable a l’Ajuntament en relació a Comsalser i s’ha presentat l’estudi del mercat elaborat per la Diputació de Barcelona que donarà pas a una comissió d’estudi del mateix.

Abans d’encetar l’ordre del dia es va votar la incorporació d’una moció d’urgència sobrevinguda, l’aprovació del calendari fiscal.

Entrant ja en l’ordre del dia, es va donar compte dels decrets d’alcaldia del mes anterior i de la relació de factures amb consignació pressupostaria insuficient.

Seguidament, es va aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança del mercat municipal, les bases de convocatòria de les parades vacants i l’obertura del període de presentació de sol·licituds. El regidor del mercat, va explicar que es pretén regularitzar els drets i obligacions dels paradistes ocasionals, així com cobrir 16 places com a fixes i mantenir-ne només 5 com a ocasionals per a casos excepcionals.

En el cinquè punt, es va donar compte de la sentència favorable a l’Ajuntament del TSJC en relació a l’ampliació de la fàbrica de Comsalser. En el següent punt, el regidor d’Hisenda va donar compte de la  no amortització del préstec del BBVA en l’aplicació del romanent de tresoreria de 2017. Aquest préstec conté un derivat, signat per l’anterior consistori, que està vinculat a l’euríbor, i suposaria el pagament de 50.000 euros per a realitzar l’amortització. L’Ajuntament ha obert diverses vies per solucionar la situació i en donarà compte en els propers plens.

En el setè punt, es va aprovar per unanimitat el conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Calldetenes i l’Agrupació de defensa forestal Portal Guilleries en matèria de prevenció d’incendis forestals, que com va explicar l’alcalde suposa una important ajuda en la millora i manteniment de camins rurals del municipi.

El regidor de mercat, va explicar en el vuitè punt, que l’Estudi d’idoneïtat del Mercat realitzat per la Diputació de Barcelona, suposa un punt de partida sobre el que treballar conjuntament per la Comissió del Mercat, formada per membres de les tres formacions polítiques, amb la complicitat veïnal. Aquest document és consultable al web municipal. El regidor d’ERC va ressaltar que aquest estudi és de propostes i recomanacions, i que en tot cas, no té continguts vinculants.

En el novè punt, l’alcalde va explicar que amb l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 25 es pretén solucionar una problemàtica puntual en relació a la devolució d’un nínxol, regularitzant-ho. L’Ajuntament pagarà una quantitat pròxima al cost de la neteja i deixada en bon estat, professional als usuaris que retornin un nínxol. Es va aprovar per unanimitat.

En el desè punt, s’aprova per unanimitat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic, l’Ajuntament de Torelló, l’Ajuntament de Calldetenes i la Fundació l’Atlàntida per a la coproducció de l’espectacle “Camins Invisibles” en reconeixement i homenatge a l’autor vigatà Lluís Solà i Sala que rodarà pels tres teatres amb programació professional de la comarca.

En l’onzè punt, es va donar compte del retiment d’informació al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública del tercer trimestres del 2018, destacant la dada positiva d’un període mig de pagament de 24 dies.

Incorporant la moció d’urgència, es va aprovar per unanimitat el calendari fiscal que manté una línia de continuïtat amb els exercicis anteriors.

Finalment, es va procedir a la lectura de la moció presentada per PeM-CUP, que es va llegir també a l’Ajuntament de Barcelona de rebuig a la monarquia, en la que es van adherir tots els grups polítics municipals.

L’ordre del dia va tancar per donar pas al torn d’intervencions i preguntes del públic, que va tancar el ple.

Darrera actualització: 06.11.2018 | 11:37