Crònica del Ple Ordinari del 3 de maig de 2021

Dimarts, 4 de maig de 2021 a les 00:00

Abans d’iniciar la sessió, es va incorporar a l’ordre del dia la votació del Conveni Osona Lab City, com a afer sobrevingut d’urgència.

Un cop aprovada l’acte de la sessió anterior, es va procedir a donar compte dels decrets d’alcaldia i de la relació de factures, resolent les preguntes plantejades des del grup municipal Calldetenes Present i Futur – ERC. Entre d’altres, es va demanar informació sobre diversos contractes, com el de subministrament de bandes rugoses, per conèixer on han d’anar col·locades (carrer Països Catalans, carrer Balmes...), o la contractació del servei de vigilància i control d’accés, que correspon a les necessitats del mercat i a altres serveis periòdics, com la Festa Major.

En els punts següents, es va passar a donar compte d’informacions de caràcter econòmic d’aquest primer trimestre, com el període mig de pagament, que actualment és de 14,98 dies; l’estat d’execució del pressupost, amb les dades de deute viu, recaptació, pagaments fets i pendents...; i el seguiment del Pla d’Ajust, amb una valoració favorable. 

Seguidament, es va procedir a la votació i aprovació de renovació del conveni d’adhesió a la Xarxa RESCAT de coordinació en matèria de Protecció Civil, de la qual ja es forma part. 

Pel què fa la modificació puntual del planejament de la línia d’alta tensió, tractat prèviament a la Comissió d’Urbanisme, es va procedir a la seva aprovació inicial per seguir amb el procediment per deixar sense afectació la línia d’alta tensió desmantellada fa anys. Amb aquesta modificació puntual de les normes subsidiàries, es qualifiquen les zones que eren de servitud de la línia A.T. amb la mateixa qualificació urbanística que les parcel·les de l’entorn.

Sense mocions d’urgència, es va procedir a la votació de l’afer sobrevingut. En aquest sentit, es va aprovar el conveni Osona Lab City: projecte d’innovació social per generar noves oportunitats econòmiques i de coneixement, entre l’Ajuntament de Vic, Creacció, Fundació Universitària Balmes, l’Ajuntament de Manlleu i l’Ajuntament de Calldetenes.

Finalment, es va entrar en el torn de precs i preguntes entre regidors durant el que es va informar de:

 • La bona acollida del mercat artesà, celebrat per primer cop aquest diumenge 2 de maig. Tot i que per causes meteorològiques i va haver diverses baixes de parades d’última hora, els artesans i públics van tenir bones sensacions. Es donarà continuïtat cada primer diumenge de mes.
 • L’obtenció del Segell Infoparticipa 2020, aquesta ocasió amb una puntuació del 85 %. El guardó es recollirà el dilluns 10 de maig a la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Els canvis de direcció en alguns carrers del municipi, per buscar més seguretat per als  vianants, seguint el Pla de Mobilitat i consensuats amb els veïns i veïnes, els quals van demanar reunir-se amb l’Ajuntament per acordar les actuacions proposades inicialment.
 • El xipat dels cubells de la matèria orgànica, que s’iniciarà al mes de juny amb la recollida dels cubells al vestíbul de l’Ajuntament, i l’augment de la demanda de recollida de voluminosos, amb la qual s’està treballant per realitzar-la a través de l’empresa RRO.
 • Les actuacions que s’estan portant a terme per part de la brigada amb l’adequació d’un espai per infermeria a la piscina municipal i d’un consultori de podologia al Centre de Serveis Armand Quintana, i la reforma integral dels vestidors del camp de futbol.
 • El lloguer d’un espai mòbil per al consultori davant la falta d’espais, per a la realització de proves diagnòstiques i vacunació de la Covid19 i davant la incorporació de dos professionals.
 • L’informe de la diagnosi de la darrera liquidació de l’Ajuntament, elaborat per la Diputació de Barcelona, que conclou el compliment de les tres dades d’equilibri econòmic, romanent i endeutament per part de l’Ajuntament.
 • L’actualització en els propers mesos del parc de davant de la plaça Armand Quintana.
 • La presentació del nou “Espai per al record Covid19” el diumenge 30 de maig, per recordar a qui ens ha deixat i també per agrair a tots els col·lectius que han treballat i treballen per fer-hi front.

Des de l’oposició es van fer diverses intervencions i preguntes de control als regidors de govern, entre d’altres:

 • Tenint en compte que “s’està a mitja legislatura”, es reitera la disposició de col·laborar desinteressadament amb l’equip de govern o “de si ja es dona la possibilitat per acabada”. Des d’alcaldia, s’exposa que és un tema de reflexió i de debat que no es pot respondre al moment.
 • Referent a la possible recuperació del sistema de butaques retràctil de l’Auditori Teatre Calldetenes, des de Cultura es va explicar que “és molt difícil recuperar aquesta possibilitat de polivalència de la sala” ja que la primera vegada que es van plegar, es va doblar el sistema de guies i l’estructura de ferro que aguanta les butaques, i la reparació comportaria “un cost molt elevat que ara mateix no es pot assumir”.
 • A resposta a la pregunta de “com està el projecte de construcció de la Casa de Cultura?”, des d’Urbanisme es va explicar que en un ple de fa 6 o 7 anys es va determinar que des d’ERC i Poble en Marxa no es volia tirar endavant, i es va aturar.
 • A resposta d’una pregunta, des d’Urbanisme es va explicar que la calefacció del pavelló és aerotèrmica amb suport de gas per l’aigua calenta. Des d’ERC es proposa valorar la possibilitat d’utilitzar la caldera de biomassa de l’institut com a reforç, durant els caps de setmana.
 • Des d’ERC es va explicar que es va interposar un recurs de reposició, que s’ha estimat, per sol·licitar un 10 % d’aprofitament urbanístic de la U.A. Torrental Nord en favor de l’Ajuntament, de reserva del sòl per a habitatges de protecció pública, ajustant-se a la Llei d’Urbanisme.

Finalment, es va tancar el Ple amb les preguntes del públic.

Podeu seguir la sessió sencera al canal de youtube de l’Ajuntament de Calldetenes.

Darrera actualització: 10.06.2021 | 08:54