Crònica del ple ordinari de l’11 de gener de 2021

Dimarts, 12 de gener de 2021 a les 00:00

En el primer ple ordinari d'aquest 2021, es van tractar diversos emes relacionats amb la construcció del pavelló, així com d'Hisenda Local.

Prèviament a començar amb l’ordre del dia, des de la regidoria d’Urbanisme es va demanar posposar la presentació de la Moció Adoberies presentada per PeM, la Moció de la Plataforma Adoberies NO, i la proposta d’acord d’ERC del projecte d’urbanització de les Adoberies. El motiu d’aquesta demanda és la creació, en el darrer ple ordinari, de la Comissió d’Urbanisme amb l’objectiu de treballar i desenvolupar les propostes urbanístiques abans de portar els acords a votació al Ple.

Des dels grups de PeM i ERC, es va manifestar el desacord en la posposició de la presentació d’aquestes mocions ja que “representen una part important del poble”.  Tot i que les mocions estaven presentades amb temps i forma tècnicament correctes, la llei preveu sotmetre a votació la presentació de mocions per tal de retirar-les de l’ordre del dia i posposar-les per un següent ple. Així, després de la votació es va ajornar el tractament dels punts 7, 9 i 10 de l’ordre del dia.

Ja en l’ordre del dia, es van aprovar les darreres actes del ple ordinari i extraordinari del mes de desembre. Seguidament es va procedir a donar compte dels decrets d’alcaldia i de les relacions de factures. A petició del portaveu de l’oposició, es va explicar una factura d’uns 3.000 € en relació amb la instal·lació del wifi a l’institut Les Margues. Des de la regidoria d’Ensenyament, es va aclarir que l’Ajuntament s’ha fet càrrec d’aquest cost, i no el departament d’Ensenyament,  per una qüestió d’urgència. D’altra banda, s’està treballant per reactivar un antic conveni amb els altres municipis que tenen alumnat a l’institut per tal de fer una aportació econòmica en funció del nombre d’alumnes i poder destinar-ho a millores de l’equipament.

Seguidament, es van tractar diversos temes d’Hisenda Local, aprovant la proposta de l’ORGT de crèdit incobrables per al 2021, i la desestimació de les al·legacions en relació a la modificació de crèdit 11, quedant aprovades definitivament.

Des d’ERC es va votar en contra a aquesta desestimació, puntualitzant que han de ser els propietaris de la urbanització del Torrental els que s’han de fer càrrec dels costos de la canalització de la llum. Des d’alcaldia es va explicar que l’Ajuntament s’ha fet càrrec d’aquest import per complir amb el contracte amb FECSA-ENDESA i per un tema d’urgència, davant la necessitat de disposar de subministrament elèctric per la posada en funcionament el pavelló; i que caldrà repercutir en la urbanització els costos que li corresponen.

Els següents punts de l’ordre del dia, també estaven relacionats amb les obres del pavelló. Es va aprovar per unanimitat l’acord per a la imposició de penalitats a l’empresa contractista per la demora en les obres de construcció, així com l’ampliació del termini en un mes per a la terminació del contracte. En cas de que l’empresa no compleixi amb el nou termini, considerat realista des dels serveis tècnics, s’obriria un nou expedient de penalització. Des de la regidoria d’Urbanisme, en el torn de preguntes del públic, es va explicar que abans de posar en servei el pavelló restarà executar, per part de l’Ajuntament, una part dels tancaments, acabats i el terra de la pista, així com les legalitzacions finals.

En el punt onzè, es va donar compte de l’informe favorable de la Direcció General de l’Administració Local per a l’adquisició parcial de la parcel·la del pavelló, que estava en permuta, i de l’escriptura d’aquesta parcel·la; passos necessaris per a la posada en servei d’aquest nou equipament municipal.

Finalment en el torn de precs i preguntes, des de l’oposició es va preguntar a l’equip de govern per les notícies aparegudes als mitjans de comunicació referents a la possible instal·lació d’un hort solar en terrenys propers al municipi, i de l’oposició de molts ajuntaments de la comarca en contra d’aquest macro projecte. Des d’Alcaldia es va explicar que sí que han vingut empreses a informar-se, però que es mantenen reunions amb Generalitat i els ajuntament de la comarca per oposar-se a aquest macroprojecte, així com també per informar-se de les normatives existents sobre parcs solars més reduïts i equilibrats per anar cap a la transició energètica.  

Podeu veure el desenvolupament del Ple i totes les intervencions al Canal del Youtube de l’Ajuntament de Calldetenes, en els enllaços d’aquesta notícia.

Darrera actualització: 10.03.2021 | 14:43