Crònica del Ple ordinari de l’1 de març de 2021

Dimarts, 2 de març de 2021 a les 00:00

A l’inici del ple ordinari del mes de març es va posposar l’aprovació de l’acta anterior per manca de temps de revisió a causa d’un error tècnic.

En primer lloc, es va donar compte dels darrers decrets d’alcaldia i de les factures pagades. A resposta de les preguntes d’ERC, des d’alcaldia es va explicar que l’informe tècnic extern encarregat en relació amb als percentatges d’aprofitament de sòl i d’habitatge públic que cal reservar en una urbanització, coincideix amb l’informe elaborat pels tècnics municipals. També es va puntualitzar que un dels decrets està redactat en castellà ja que s’havia d’enviar a Madrid, aquest és en relació amb les obres de rehabilitació del claustre del monestir de Sant Tomàs.

Els següents punts estaven relacionats amb l’enviament de les informacions periòdiques al Ministeri d’Hisenda. Des de la regidoria d’Hisenda es va explicar que, tal com es podia comprovar en els informes, es compleix amb els paràmetres d’estabilitat pressupostària tant pel que fa al període mig de pagament del 4t trimestre (4,41 dies) i de l’any 2020 (29,31 dies), com pel que fa als ítems de morositat i d’estabilitat pressupostària. Tot i que durant el 2020 es van afrontar un seguit de despeses extraordinàries no previstes degut a la Covid-19 (materials de protecció, neteja, ajuts…) de 70.872 €, la liquidació del 2020, a falta de tancar l’any, preveu una taxa d’endeutament d’un 55 %.

Seguidament es va donar compte de l’informe anual de recollida de roba dels contenidors de l’Associació Tapís instal·lats al municipi. Aquest 2020 s’han realitzat un total de 51 buidatges amb un total de 3.803 kg de roba. A través del conveni amb l’associació es col·labora en la reinserció laboral de persones amb dificultats.

El punt número 9 feia referència a l’adhesió al conveni de l’ACM per al renting d’equips informàtics per al Punt Jove, i es va aprovar per unanimitat. Els equips informàtics actuals són molt antics, i amb el sistema de renting els i les joves podran disposar d’ordinadors moderns i actualitzats.

També es va aprovar per unanimitat que la modificació puntual del plantejament urbanístic per ampliar els usos urbanístics d’una nau del carrer Barcelona es tramiti en el marc del POUM, i no amb una modificació de les normes subsidiàries. Els terminis d’ambos procediments són molt semblants i la redacció del POUM s’iniciarà imminentment, el passat 26 de febrer es va fer el decret d’adjudicació del contracte a l’empresa redactora.

La proposta d’acord de l’augment de retribucions del personal en un 0,9 % lineal, es va aprovar amb l’abstenció d’ERC. Tot i que s’està d’acord amb l’augment de la retribució, van justificar el sentit del seu vot ja que no s’està d’acord amb la fórmula lineal aplicada.

En el següent punt es va debatre i aprovar inicialment el projecte de reurbanització del carrer Gran. El projecte final, redactat per la Diputació de Barcelona, es va rebre a finals de gener i contempla la part del carrer Gran des de la rotonda de Vic fins a la del quiosc. El cost de les obres es preveu en 2,5 milions d’euros, dels quals 1,4 M € corresponen a l’ajuntament de Calldetenes. En aquest sentit, la Diputació es fa càrrec de l’obra que afecta la part de la carretera i els ajuntaments, del cost de les voreres, subministraments, serveis...

El projecte de rehabilitació, que inclou les millores i propostes recollides des de l’ajuntament i a través d’un procés de participació ciutadana, planteja el carrer Gran amb un únic sentit de circulació des del carrer Bellmunt fins al carrer Montserrat. El primer tram serà a dos nivells diferenciats per a vianants i vehicles; i la part central, a un únic nivell amb prioritat per als vianants. Tot el carrer serà zona 30. Es preveu iniciar les obres a principis del 2020 i amb una durada prevista de disset mesos. En una primera fase es treballarà a la part de Calldetenes i els últims sis mesos al tram de Vic.

Amb l’aprovació del projecte es podrà iniciar la tramitació del conveni per a l’inici de les obres entre els ajuntaments de Calldetenes i de Vic i la Diputació; i també l’expedient de contribucions especials. El grup d’ERC va justificar el vot en contra, ja que es creu “un greuge per als veïns del carrer Gran que siguin ells els que hagin de fer front als costos d’aquestes obres i no les assumeixi la Diputació”.

Seguidament es va donar pas al debat de les mocions. En primer lloc, ERC va llegir la moció presentada “per reafirmar la lluita contra la corrupció i la defensa de la integritat de la Diputació de Barcelona”, que es va desestimar amb els vots en contra de Junts per Calldetenes. El grup va afirmar que “lògicament que es condemna amb fermesa tota mena de corrupció, però no s’està d’acord amb la subjectivitat dels dos primers punts de la moció, ja que no es pot constatar la manca de transparència de l’organisme”.

La moció presentada pel grup de Junts per Calldetenes “sobre les ocupacions delinqüencials d’habitatges” es va aprovar amb l’abstenció d’ERC, que considera que “la part descriptiva i la part resolutiva de la moció no estan prou lligades i no s’aborden tots els temes platejats”. Després de matisar que cal diferenciar les ocupacions per necessitats socials que la resta d’ocupacions, Poble en Marxa es va mostrar a favor de la moció.

La darrera moció, presentada per Poble en Marxa, feia referència a mostrar el “compromís amb la via unilateral com a únic camí per assolir la independència de Catalunya” i es va aprovar amb els vots a favor de PeM i Junts, i l’abstenció d’ERC. Des del grup es justifica l’abstenció ja que “en el partit que es representa hi ha gent a la presó i no es té clar si algun dels punts es tornarien a fer”.

En el torn de precs i preguntes entre regidors es va donar compte de diverses informacions:

Des de la regidoria de Serveis i Brigada:

  • S’està portant a terme una actuació a la plaça Vella per rehabilitar l’espai i ampliar el verd urbà. A conseqüència de l’accident d’un vehicle es van haver d’enderrocar els bancs descalçats i arrencar els arbres, les arrels dels quals afectaven conduccions subterrànies. En aquest espai es crearà una zona enjardinada on es plantaran 4 arbres, arbustos i herbes aromàtiques, i es col·locaran bancs.
  • En relació amb el verd urbà i a una moció presentada al setembre referent als arbres urbans i rurals, s’està en fase de redacció d’un Pla director del verd urbà que valorarà diversos aspectes de l’arbrat urbà i la seguretat (conducció, instal·lacions i subministraments, clavegueram...) i plantejarà recomanacions de situació i de tipus d’arbres. La redacció del pla director contempla una fase de participació amb les parts implicades i interessades. En paral·lel també es treballa en la redacció del Pla especial de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics i ambientals.
  • La segona quinzena d’abril es portarà a terme la primera fase de substitució de l’enllumenat públic a leds, per millorar l’eficiència energètica. S’actuarà en dues fases i la primera zona serà la del sud del municipi. El projecte es coordina des del Consell Comarcal d’Osona.
  • Des de la regidoria de Benestar Social i Sanitat:
  • Es reivindica el paper de la dona i la visibilitat de la dona treballadora i la seva participació en la societat.
  • En resposta a una carta d’ERC a El 9 Nou en la qual es proposava adequar el hall de l’ajuntament com a nou local per al Casal de gent gran: des de l’ajuntament es van portar a terme reunions amb la gent gran per fer-los partícips del nou projecte de local al casal parroquial, el qual veuen més adequat i amb molta il·lusió.

Des de la regidoria de Joventut:

  • S’ha posat en marxa la nova àrea de jocs infantils de la plaça Mercè Rodoreda.

Des de l’oposició es reivindica una reducció dels impostos, i es pregunta per l’estat de diversos temes que es responen des d’alcaldia:

  • Negociació del conveni laboral dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament: s’està revisant per part de Diputació.
  • Local de l’esplai: no s’ha demanat la condonació del lloguer als propietaris ja que, encara que no hi vagin els infants, es continua utilitzant com a magatzem i com a espai de reunions de l’equip de monitors.
  • Pavelló: l’empresa dona per acabada l’obra, queda pendent l’informe tècnic amb les repassades finals.

Després del torn de preguntes del públic, es va donar el Ple per finalitzat.  Podeu veure el desenvolupament de la sessió i totes les intervencions al vídeo del youtube al canal de l’Ajuntament de Calldetenes.

Darrera actualització: 10.03.2021 | 14:43