Crònica del Ple ordinari de 8 de novembre de 2021

Dimarts, 9 de novembre de 2021 a les 00:00

La sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Calldetenes va tenir lloc el dilluns 8 de novembre a la Sala de Plens.

A l’inici del Ple es van aprovar les dues actes de les sessions extraordinàries d’octubre i es va posposar l’aprovació de l’acta del darrer Ple ordinari, per tal de poder incorporar-hi les preguntes realitzades per part de l’oposició. Seguidament, es va donar compte dels decrets d’alcaldia i de les relacions de factures donant resposta a les preguntes d’ERC.

Pel que fa als punts 6 i 7 de l’ordre del dia, es va donar compte de les informacions de caràcter econòmic del tercer trimestre. En aquest sentit, es va informar que el període mitjà de pagament ha estat de 8,15 dies, així com del seguiment i compliment del Pla d’Ajust.

A continuació es va procedir a l’aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de Calldetenes, estimant parcialment les al·legacions presentades pel CF AT Riudeperes pel què fa a l’ampliació dels horaris d’entrenament i de partits; i desestimant les al·legacions referents a la limitació del nombre d’equips, a l’ús de la totalitat dels vestidors de la zona esportiva per al futbol, i a la priorització dels equips amb millor categoria a l’hora d’escollir horaris.

En el següent punt es va donar resposta a les al·legacions presentades pel col·lectiu Osona amb bici, el Club Excursionista Calldetenes i el grup municipal Calldetenes Present i Futur - ERC al projecte de reurbanització del carrer Gran, la majoria de les quals s’estudiaran ja que no impliquen la modificació del projecte o queden fora de l’àmbit i abast del projecte. Aquestes al·legacions estan relacionades amb la instal·lació d’aparcaments de bicicletes, la senyalització horitzontal de passos de vianants, la tipologia d’espècies d’arbrat que es plantaran, canvis en els sentits de circulació del carrer Girona i Verge de la Mercè o millores al carrer Jaume Balmes, entre d’altres.

No es van acceptar, per no ser viables tècnicament, la incorporació d’un carril bici al llarg del carrer Gran ni la construcció d’una rotonda al quiosc. Des de la regidoria d’Urbanisme i des d’Alcaldia es va explicar que, tot i que la rotonda estava prevista en l’avantprojecte i “es va defensar en moltes reunions”, finalment no s’ha incorporat al projecte ja que “els experts en mobilitat la van desaconsellar per diversos motius tècnics”. L’objectiu de la transformació del carrer Gran és potenciar-lo com a eix cívic i dinamitzador d’activitats i d’intercanvi social al nucli de Calldetenes donant la prioritat per als vianants. En aquest sentit, una rotonda tallaria el pas dels vianants i dificultaria el creuament; a més a més, el fet que el carrer Gran sigui unidireccional fa que una rotonda no sigui necessària. Pel què fa al carril bici, l’amplada entre façanes no permet incorporar-lo al llarg de tot el recorregut i, d’altra banda, també es desaconsella pel fet d’haver-hi alternatives per potenciar l’ús de la bicicleta sense reduir l’espai de lliure circulació dels vianants.

Davant la desestimació de la incorporació d’un carril bici al llarg del carrer Gran, el col·lectiu Osona amb bici va expressar la seva preocupació per la mobilitat amb bici al municipi i la seva connexió amb Sant Llàtzer, més enllà del projecte de reurbanització del carrer Gran.

Els regidors d’ERC Calldetenes van justificar els vots en contra per la desestimació de les al·legacions presentades i per la no incorporació de la rotonda davant del quiosc.

Seguidament, es va aprovar per unanimitat l’atorgament de les subvencions a les entitats per a les activitats realitzades aquest 2021. Dins el termini de presentació, es van rebre 17 sol·licituds, entre les quals s’han distribuït els 22.000 € previstos.

També es va aprovar per unanimitat l’adhesió al moviment País Rural, amb l’objectiu de col·laborar amb els pobles que han de fer front a la despoblació; i l’aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora del règim de comunicació prèvia d’obres menors, per tal d’agilitzar i adequar el tràmit de sol·licitud i atorgament de les llicències i altres actes de control preventiu, relatius a les obres menors i les activitats, als requeriments dels temps actuals, garantint l’essència del control municipal com a instrument de garantia de les exigències de l’interès públic.

Pel què fa al tretzè punt, es va aprovar inicialment el projecte modificat de la primera fase d'urbanització del sector residencial el Torrental donant compliment a la sentència del TSJC. Des d’Urbanisme es va explicar que el projecte s’adapta a la sentència i adapta l’import de l’obra executada a 2.854.016 € que marca les conclusions de l’informe pericial.

El grup municipal d’ERC Calldetenes va votar en contra ja que “no és el projecte que es va presentar des de l’Ajuntament” i “perjudica els interessos de tots”. Poble en Marxa va realitzar un vot a favor per responsabilitat al formar part de l’equip de govern, i una abstenció com a “protesta perquè és una sentència contra l’Ajuntament”. 

Finalment, es van aprovar per unanimitat les dues mocions presentades des del grup municipal Calldetenes Present i Futur – ERC. En primer lloc, la Moció per al retorn a l’IVA reduït del 10 % del sector de la perruqueria, barberia i estètica, per instar el govern espanyol per restituir l’IVA reduït al sector de la imatge personal, amb molt de pes als municipi.

La Moció per a promoure la declaració de Calldetenes amb mercat d'habitatge tens segons la llei 11/2020 de contenció de rendes de lloguer d'habitatges, es va aprovar amb una modificació en el text per tal d’adaptar-lo al procediment que ja s’està portant a terme des dels serveis tècnics de l’Ajuntament. En aquest sentit, el petició de declaració d’àrea amb mercat d’habitatge, s’elevarà al departament competent de la Generalitat de Catalunya quan es tinguin tota la documentació que s’ha de presentar preparada.

I sense precs i preguntes, es va donar per finalitzat el Ple ordinari.

 

Darrera actualització: 09.11.2021 | 15:03