Crònica del ple ordinari de 7 de setembre

Dimarts, 8 d'octubre de 2019 a les 00:00

L’ordre del dia incloïa el reconeixement a la dedicació parcial dels càrrecs electes, diversos acords de col·laboració per a la prestació de serveis, l’atorgament de subvencions a entitats i una moció per la no criminalització de l’independentisme.

Encetant l’ordre del dia, el ple va aprovar per unanimitat les actes de les sessions anteriors dels dies 28 de juny, 1 de juliol i 9 de setembre. En el quart i cinquè punt, es va donar compte dels decrets d’alcaldia del 22 d’agost al 30 de setembre, després dels aclariments requerits per ERC en referència a la contractació de personal i de diversos procediments de contractació pública en matèria de serveis, així com de les relacions de factures.

En el sisè punt, es va aprovar per unanimitat la xifra oficial de població de Calldetenes a 1 de gener de 2019, establerta en 2.489 persones.

En el setè punt, l’alcalde ha explicat que s’ha decidit canviar el sistema retributiu d’assistència a les sessions plenàries i a grups de treball per un de dedicació parcial “adaptant-lo a la nova normativa”. ERC ha retret a PeM que el 2011 defensaven que els càrrecs electes “hi són per treballar pel poble i no per tenir un sou a final de mes” i a JxCalldetenes que quan estaven a l’oposició ho havien utilitzat de “cavall de batalla” per a desgastar a l’equip de govern. Tots dos grups han replicat que ha passat molt temps d’ençà, i que la situació econòmica de l’Ajuntament ha canviat remarcablement.

En el vuitè punt, s’ha aprovat per unanimitat l’acord de conveni per a la prova pilot de les càmeres de videovigilància a l’entrada del municipi, que permet llegir les matricules dels vehicles, dades que arribaran directament als Mossos d’Esquadra i que contribuiran a la tasca de seguretat que fan al municipi.

En el novè punt, s’aprova per unanimitat nomenar representats municipals a l’Associació de Municipis per la Mobilitat (AMTU) al regidor Abel Blancafort, i com a segon, Miquel Riera. En relació al mateix, s’aprova per unanimitat l’autorització de pagaments a l’AMTU a compte de l’Ajuntament de Calldetenes per part de l’ATM. En el desè punt, s’aprova per unanimitat nomenar a la regidora Pilar Puigdesens representant municipal al Consorci d’Osona de Serveis Socials.

En els punts dotze i tretze, s’han aprovat respectivament per unanimitat la renovació del conveni de col·laboració amb l’Associació per a la defensa dels Animals d’Osona per a la recollida d’animals de companyia abandonats, així com la modificació del conveni interadministratiu  de col·laboració per a l’execució, coordinació i finançament de programes en matèria de serveis socials.

En el catorzè punt, ERC ha demanat alguns aclariments en relació als criteris i procés d’adjudicació de les subvencions a les entitats per aquest any, i finalment s’ha aprovat amb l’abstenció del regidor Enric Godó, que s’ha abstingut per coherència al ser també President de l’AMPA de l’escola.

En el següent punt, s’ha aprovat per unanimitat l’acord d’adhesió del contracte derivat de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a entitats locals a l’empresa Endesa Energia, SAU.

En el punt setze, l’alcalde ha explicat que l’adhesió a aquest sistema resulta no només econòmic, sinó que també n’agilitza el procés. En el següent punt, també per unanimitat, s’ha aprovat l’adhesió a l’acord marc de serveis i subministraments d’elements d’eficiència energètica, que permetrà instal·lar lluminària led, per exemple a la zona esportiva. En el següent punt, s’ha aprovat per unanimitat l’agrupació de dos préstecs bancaris per a facilitar-ne la gestió comptable.

En el dinovè punt, s’ha aprovat l’aprovació definitiva al compte general 2018, amb dues puntualitzacions referents a la negociació d’un crèdit que té l’Ajuntament amb una entitat bancària i les subvencions per enllestir les obres al pavelló.

En el vintè punt, s’ha llegit i aprovat per unanimitat una moció de suport als detinguts independentistes d’aquestes darreres setmanes, i contra la criminalització de l’independentisme.

Sense mocions d’urgència, s’ha donat pas finalment al torn de precs i preguntes, en el qual el regidor a l’oposició ha aprofitat per demanar a l’equip de govern sobre diversos temes; educació, sanitat, comerç i mercat, urbanisme i carrer gran, residència d’avis, Torrental, Pavelló, Ruta dels Molins i Molí de la Calvaria, Àrea d’aportació de residus, conveni laboral dels treballadors municipals i esports.

 

Darrera actualització: 15.10.2019 | 10:00