Crònica del ple ordinari de 6 de juliol

Dimecres, 8 de juliol de 2020 a les 00:00

L’ordre del dia incloïa l’aprovació de l’acta del ple anterior, donar compte de factures i ratificar decrets d’alcaldia del mes anterior, la proposta d’acord de dies festius al poble i una bateria de mocions presentades pel grup a l’oposició.

Es va aprovar per unanimitat l’acta de la sessió anterior, referent al ple ordinari de 8 de juny i es va donar compte dels decrets d’alcaldia i relació de factures del 3 al 30 de juny.

Seguidament, es van ratificar per unanimitat els decrets d’alcaldia sobre el pla de reincorporació del Centre de Serveis de Calldetenes, la prorroga del conveni SAIAR i el pla d’equitat digital que va proveir de material informàtic a infants i joves per a poder seguir el curs escolar telemàticament durant el confinament.

En el setè punt es va donar compte del període mitjà de pagament de l’Ajuntament, que se situa en una xifra positiva tot i el context, de 39 dies, millorant les dades de l’any anterior.

En el següent punt, es va aprovar per unanimitat establir els dies festius locals per a l’any 2021 en la Segona Pasqua i La Mercè, com és tradicional.

En el novè punt, el regidor de Comunicació va explicar que l’adhesió a la contractació centralitzada del servei de telecomunicacions, telefonia mòbil, al Consorci Localret suposarà un important estalvi, ja que és una formula de compra agregada amb altres ajuntaments que he permès negociar uns preus molt avantatjosos.

Entrant en les mocions presentades per ERC-Calldetenes present i futur, en la primera que instava a finalitzar la urbanització del Torrental, va ser rebutjar amb els vots favorables d’ERC, l’abstenció de PeM que hi compartia alguns aspectes i en rebutjava alguns altres, i els vots desfavorables de JxCalldetenes, que va justificar que comparteixen la voluntat d’acabar-ho però que és quelcom que no depèn del ple de la corporació.

La segona moció consistia en la demanda a la Diputació de Barcelona que es faci càrrec del cost total de la urbanització del carrer Gran, segons el nou projecte aprovat, i que mentre duri la seva execució es tinguin en compte les necessitats dels veïns i comerciants per que causin el menys problemes possibles de mobilitat i accessibilitat. ERC i PeM van votar a favor de la proposta i JxCalldetenes va votar-hi en contra. L’alcalde i el regidor d’Urbanisme no és possible, no és com es planteja aquest tipus de projectes amb la Diputació, que és titular de la calçada però que les voreres són de titularitat municipal.

En el dotzè punt, el grup a l’oposició proposava sol·licitar el local del casal parroquial durant aquest temps de convivència amb la Covid19. L’alcalde explica que l’ajuntament fa temps que s’està treballant i en negociacions per donar usos de caire social i cívic a l’espai parroquial, i que aprovar-la seria negatiu de cara les negociacions i feina feta al respecte. La moció es va rebutjar amb els vots en contra de JxCalldetenes i PeM i el vot favorable d’ERC.

El tretzè punt, va generar consens i es va aprovar per unanimitat demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la recuperació de la sisena hora a l’Escola Sant Marc.

La següent moció, que sol·licitava la renuncia dels regidors de l’Ajuntament de totes les retribucions econòmiques en concepte de sou, dietes i assistència a plens i reunions, i subvencions dels grups, dedicar-les a les necessitats urgents derivades de la Covid19. El regidor d’Hisenda va explicar que l’Ajuntament va mobilitzar 7.000 euros per a destinar-los a Serveis Socials durant la pandèmia, que ascendeix a més de 20.000 euros amb altres conceptes relacionats amb la Covid19.

L’alcade i el portaveu de PeM van coincidir en que els regidors perceben un sou reduït de caràcter simbòlic i que és un tema molt personal de cadascú votar-hi a favor o no. La moció és rebutjada amb els vots favorables d’ERC i desfavorables de JxCalldetenes i PeM. El portaveu a l’oposició anuncia que les assignacions i retribucions al seu grup les donaran al consultori mèdic municipal.

La següent moció va generar un ampli consens, i va ser aprovat per unanimitat donar suport a la declaració institucional del Parlament de Catalunya contra la corrupció a Catalunya.

En el setzè i dissetè punt, es van rebutjar les mocions amb els vots favorables d’ERC i desfavorables de JxCalldetenes i PeM, sobre la realització de ambdós estudis per a la reforma de l’escola Sant Marc per a la creació d’una unitat de convivència, centre de serveis i casal per a la gent gran, i la creació d’una escola-institut a l’actual institut, que és susceptible de ser ampliat i comptant que perdrà alumnat provinent de Folgueroles a causa de la construcció d’un centre propi.

En l’última moció, es va rebutjar amb el vot desfavorable de JxCalldetenes, l’abstenció de PeM i el vot favorable d’ERC la retribució extra pel personal de neteja i brigada que va mantenir el servei durant el període de confinament i estat d’alarma.

Finalment per concloure la sessió, el portaveu a l’oposició va repassar l’estat de diversos temes d’actualitat municipal com el pavelló, plans d’habitatge social, l’estat de les fonts al municipi, etc.

Darrera actualització: 08.07.2020 | 13:15