Crònica del ple ordinari de 4 de març

Dimarts, 5 de març de 2019 a les 00:00

L’ordre del dia incloïa l’aprovació de les actes del 14 de gener i 4 de febrer, donar compte dels decrets d’alcaldia del mes de febrer, donar compte de la relació de factures i de l’estat d’execució del pressupost.

En el primer punt de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat l’acta del ple ordinari del 14 de gener, tal com estipula el reglament municipal, adjuntant els continguts que reclamava el grup d’ERC en l’acta d’un ple posterior.

En segon lloc, es va aprovar amb l’abstenció de la regidora de PeM l’acta del ple del 4 de febrer, justificant la seva absència en el ple. Seguidament es va donar compte dels decrets d’alcaldia emesos entre el 31 de gener i el 27 de febrer de 2019. També es va donar compte de la relació de factures número 1 de 2019.

En el cinquè punt, el regidor d’Hisenda va donar compte de l’estat d’execució del pressupost, del qual en va destacar que segueix les línies estipulades i uns importants romanents que aniran destinats a les obres de finalització del pavelló d’aquest any.

Sense mocions d’urgència a tractar, s’ha donat pas al torn de precs i preguntes. El regidor d’Esports i Participació Ciutadana ha posat en valor la feina feta en ambdues àrees al llarg del mandat, amb un procés de participació ciutadana que ha comptat amb nombroses reunions amb agents i ciutadania per traçar el projecte de remodelació del carrer gran, i les actuacions dutes a termes per millorar i fomentar la pràctica esportiva al poble. La regidora a l’oposició ha instat a parlar-ne en el proper ple, amb la presència del regidor Sergi Tarrés, membre de la plataforma crítica a la qual feia referència el regidor d’Esports i Participació Ciutadana.

Amb aquesta intervenció s’ha donar per conclòs el ple.

Darrera actualització: 05.03.2019 | 11:17