Crònica del ple ordinari de 10 de gener de 2022

Dimarts, 11 de de gener de 2022 a les 00:00

El primer ple ordinari de l’any 2022, es va iniciar amb la demora de la votació de les actes de les darreres sessions plenàries, en deferència a la regidora de la oposició que no va poder ser present en aquesta sessió.

Es va encetar l’ordre del dia amb la dació de compte dels decrets d’alcaldia i de les factures del darrer període, donant resposta a la qüestions plantejades des de Calldetenes Present i Futur – ERC.

Seguidament, es va donar compte de l’informe de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2019. El citat informe es pot consultar en el següent enllaç http://www.sindicatura.cat/reportssearcher/2021_21_ca.pdf i la informació relativa a Calldetenes a les pàgines 316-318 de l’annex 2.

Pel què fa a la liquidació de l’estat de comptes de l’aigua i del clavegueram per al tercer trimestre de l’any 2021, es va informar de l’import resultant de 14.186,82 € a favor de l’Ajuntament.

En l’onzè punt de l’ordre del dia, es va aprovar per unanimitat l’adhesió a la tramitació i convocatòria d’ajuts de complements de menjador i de llibres i material escolar pels alumnes residents al municipi, a través del Consorci d’Osona de Serveis Socials.

També es va aprovar definitivament el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Calldetenes relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu de reurbanització de la travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat, un cop finalitzat el període d’exposició pública.

L’oposició va justificar de nou el seu vot en contra, pels mateixos arguments exposats en l’anterior ple on es va votar l’aprovació inicial del conveni. El grup reitera que hauria de ser la Diputació de Barcelona la que es fes càrrec del cost de totes les obres, així com la necessitat d’incloure la rotonda del quiosc en el projecte, entre d’altres arguments.

Finalment, en el torn de precs i preguntes entre regidors, des de la regidoria de Salut es va exposar el resultat de l’informe de les actuacions per coloms que s’han portat a terme aquest 2021, amb un total de 82 animals capturats.

El grup municipal Calldetenes Present i Futur – ERC, va preguntar, entre d’altres, per qüestions relatives als centres d’ensenyament. Pel què fa a l’escola bressol, es va demanar per la calefacció, amb la qual s’està treballant per substituir la caldera, i pel cobrament de les noves quotes. En relació a l’institut, per les reparacions de la teulada per filtracions, que s’han portat a terme des del departament d’Ensenyament. I finalment, per la possible ampliació de l’Escola Sant Marc. Des de la regidoria es va explicar que en aquests moments, des del departament, no és prioritza aquesta ampliació ja que hi ha un decreixement en el nombre d’infants inscrits cada any.

 

Darrera actualització: 22.02.2022 | 09:53