Crònica del ple ordinari d'1 de juliol

Dimecres, 3 de juliol de 2019 a les 00:00

El ple va consistir en l’aprovació del conveni de treball amb el Consell Comarcal, per donar continuïtat als plans d’ocupació que facilita la Generalitat de Catalunya, proposar les festes locals pel 2020, donar compte dels decrets d’alcaldia del mes de maig, així com de diverses relacions de factures i proposta de modificació de crèdit.

Abans d’entrar en l’ordre del dia, l’Alcalde explica que el primer i onzè punt de l’ordre del dia finalment no es tractaran, que es traspassen al proper ple per tenir tota la documentació pertinent amb un temps prudencial de consulta.

En el segon punt de l’ordre del dia, es va donar compte dels decrets d’alcaldia del 3 al 25 de maig, sense dilacions. Seguidament, es va ratificar l’actual conveni de treball i formació amb el Consell Comarcal, que és l’organisme que vehicula els plans d’ocupació de la Generalitat al territori, per continuar gaudint d’un servei beneficiós tant per l’Ajuntament per cobrir determinades tasques, com per les persones que en són beneficiàries.

Dels punts quart al vuitè, es va donar compte de diverses relacions de factures. A continuació, es va aprovar per unanimitat estipular l’1 de juny i el 24 de setembre com a festes locals al municipi.

En el desè punt de l’ordre del dia, es acordar també per unanimitat la modificació de crèdit que permet incorporar part dels 29.605 euros no executats de la partida destinada al POUM 2019, per a altres partides que necessiten una extensió, com l’amortització de préstec, subministraments de neteja, atenció protocol·lària, la Festa dels Avis, entre d’altres, d’aquí fins a finals d’any.

Finalment, en el torn de precs i preguntes, el grup d’ERC va explicar que els seus dos regidors es reparteixen responsabilitats de control i seguiment de les diferents àrees Municipals, i planteja establir comissions participatives amb la ciutadania. L’Alcalde, en aquest sentit va matisar que s’haurà de fer seguint el reglament de participació ciutadana que es preveu aprovar properament. En aquest sentit ERC ha recriminat a PeM que no estigui aprovat aquest reglament, ja que en tenien la responsabilitat en l’anterior mandat. PeM ha justificat que el document està enllestit, a falta de l’aprovació del ple, i que sempre han buscat el màxim de consens en aquesta matèria.

ERC ha continuat preguntat per diverses qüestions, com les tanques del mercat, el subministrament d’aigua al shorts i l’estat de la investigació que va obrir el 2017 l’Oficina Antifrau en relació a les obres a l’Auditori Teatre, la qual, ha explicat el regidor d’Urbanisme, segueix en curs però no se n’ha avançat cap informació a l’Ajuntament.

Sense més intervencions, ha conclòs el primer ple ordinari del mandat.

Darrera actualització: 03.07.2019 | 12:45