Crònica del ple extraordinari i extraordinari-urgent del 22 de desembre de 2023

Dimecres, 3 de de gener de 2024 a les 00:00

El passat divendres 22 de desembre es van dur a terme les dues darreres sessions plenàries de l’any. La primera, sessió plenària extraordinària per a l’aprovació dels pressupostos i tancament de l’any i, tot seguit, la sessió extraordinària-urgent per tal de poder concertar una important operació de crèdit pel municipi.

 

El Ple extraordinari, a part del pressupost, va permetre donar compte del calendari de les juntes de Govern Local per l’any 2024 i de les relacions de factures corresponents. A més, es va aprovar el calendari de plens per l’any 2024, el qual iniciarà amb el Ple ordinari en data 15 de gener.

També es va aprovar la compra de maquinaria per la brigada municipal, consistent en un camió grua que s’adquirirà a través de l’ACM juntament amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local; el qual ja es troba previst al pressupost municipal pel 2024. Així mateix es va aprovar la proposta d’acord de modificació de crèdit per tal d’ajustar els comptes de l’Ajuntament a allò necessari per justificar la subvenció de la Diputació de Barcelona, resiliència 3.0 relacionada amb el Projecte “Calldetenes E-Green Social Design”.

El punt relacionat amb la modificació de l’estructura organitzativa del mandat 2023-2027, va ser un dels més controvertits entre els Regidors presents. Per motius d’operativa es va eliminar el concepte “fires”, el qual queda incorporat dins la Regidoria de “Comerç i Festes”. D’altre banda, també es va procedir a reorganitzar l’Àrea d’Urbanisme, amb la creació de l’Àrea de “Planejament Urbanístic” amb el Sr. Regidor Màrius Valls Arno com a regidor delegat de l’àrea. Aquest punt va quedar aprovat amb 6 vots a favor i 3 en contra del Grup Municipal “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana.

El darrer punt, relatiu a l’aprovació inicial del Pressupost Municipal de l’Ajuntament de Calldetenes per l’anualitat 2024; va ser aprovat tot i la votació en contra del grup Municipal “Calldetenes Present i Futur -Esquerra Republicana. El pressupost de l’any 2024 de 3.252.914.000€, segons va exposar Alcaldia, és més moderat i equilibrat que altres anys. Tal com va explicar el Sr. Marc Verdaguer, s’han dotat de més recursos les partides de consums energètics, benestar social i la regularització de certs llocs de treball del personal de l’Ajuntament, després de l’estudi fet aquest darrer any. Enguany les inversions es troben més ajustades, dedicant-se principalment a: l’adquisició del quiosc, el soterrament de les línies aèries i el re-asfaltatge de carrers, així com la ja comentada adquisició del camió grua per la brigada municipal.

El Ple extraordinari i urgent que es va celebrar a continuació amb els punt de ratificació de la convocatòria per urgència i la proposta d’acords d’aprovació de la operació de crèdit de les obres del Carrer Gran i el Casal de la Gent Gran, van quedar aprovats per els regidors que formen part de l’equip de govern, amb l’abstenció dels regidors presents d’ERC-AM.

Podeu consultar els punts de l’acte i la vídeoacta a la pàgina web de l’Ajuntament amb una durada d’38 minuts i 50 segon, el ple extraordinari i 7 minuts i 58 segons, el ple Extraordinari-urgent, consultar cada punt de l’ordre del dia i de les intervencions realitzades. Adjunt s’hi troba l’ordre del dia i les estadístiques de les intervencions fetes de cada intervinent. Podeu consultar-la al següent enllaç: plens.calldetenes.cat i també a la pàgina principal de l'Ajuntament de Calldetenes.

 

Darrera actualització: 04.01.2024 | 08:19